Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

 OVAL standpunten

 

Maatwerk en expertise maken het verschil bij begeleiding van kankerpatiënten

Tilburg, 2 april 2019 Het onderzoek ‘Kanker bij jou of je naaste, wat betekent dit voor je werk’ van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten bevestigt dat kanker een grote impact heeft op werk. Het leidt bijna  altijd tot (tijdelijke) aanpassing van de werksituatie. Het toon ...

lees meer 

Persoonlijk inzetbaarheidsdossier en -budget voor alle werkenden

Iedere werkende moet zelf regie kunnen voeren over zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Ter ondersteuning hiervan zou iedereen de beschikking moeten hebben over een persoonlijk inzetbaarheidsdossier en een bijbehorend budget.

lees meer 

Inburgering in publiek private samenwerking

Gemeenten krijgen de regie over de inburgering van nieuwkomers en oudkomers, en realiseren daarvoor bij voorkeur duale trajecten met taal en werk of taal en opleiding. Inkoop geschiedt bij publieke en private partijen op basis van resultaat, kwaliteit en prijs. 

lees meer 

Verkorting periode loondoorbetaling onverstandig en onnodig

De verplichting van werkgevers om bij ziekte twee jaar het loon door te betalen is een cruciale prikkel bij het voorkomen en terugdringen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

lees meer 

Ondersteuning voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt verdienen de ondersteuning die nodig is om hen aan het werk te krijgen en te houden. 

lees meer 

Onderzoek en betere signalering en melding van beroepsziekten

Het is niet altijd mogelijk om een aandoening of ziekte direct aan het werk of de arbeidsomstandigheden te koppelen. Bij ‘klassieke’ beroepsziekten – zoals kapperseczeem of asbestose – is er vaak wel een helder en causaal verband tussen de beroepsziekte en het werk.

lees meer 

Heldere werkbare condities voor gebruik gegevens door werkgevers

Het is voor werkgevers en werknemers de afgelopen jaren lastiger geworden om in goede dialoog met elkaar in gesprek te gaan over preventie, duurzame inzetbaarheid en re-integratie.

lees meer 

Transitievergoeding inzetten voor transitie

De transitievergoeding moet worden besteed aan investeringen in van-werk-naar-werkbegeleiding, loopbaanbegeleiding en/of ontwikkeling, zoals scholing en coaching, direct aansluitend aan ontslag of in de twee jaar daarna. 

lees meer 

Overige standpunten

Email Facebook Google LinkedIn Twitter