Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Perspectief

Het zit soms tegen. Bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met ziekte of ontslag van uw medewerker(s). Dan is het belangrijk om samen met een goede dienstverlener een nieuw perspectief te vinden voor uw medewerker(s). 

 • Hoe bied ik nieuw perspectief na ontslag?
 • Hoe regel ik re-integratie tweede spoor?

  Is een werknemer (langdurig) ziek, dan moeten de werkgever en de werknemer actief werken aan de terugkeer naar werk. In de Wet Verbetering Poortwachter staan de regels en verplichtingen op dit gebied. Als iemand niet meer aan de slag kan in de eigen organisatie, dan moet de werkgever samen met de werknemer onderzoeken of herplaatsing bij een andere werkgever mogelijk is, re-integratie tweede spoor. 

  • Schakel experts in 
   Veel werkgevers schakelen voor re-integratie tweede spoor, in overleg met de bedrijfsarts, een gespecialiseerd re-integratiebedrijf in. Kwalitatieve bedrijven hiervoor cruciale expertise in huis. Ze hebben inzicht in functiebelasting en individuele belastbaarheid en beschikken ook over up-to-date kennis van de regelgeving en een groot werkgeversnetwerk. Het is wel van belang om u te realiseren dat bureaus professionele ondersteuning bieden, maar dat de werknemer (en daarmee u als werkgever) zelf verantwoordelijk blijft voor de re-integratie. 
  • Volg nauwgezet de Wet verbetering poortwachter (Wvp)
   De rechten en plichten van zowel de werkgever als de  zieke werknemer zijn vastgelegd in de Wvp. De werkgever is gedurende de eerste  twee ziektejaren verplicht ( een gedeelte van) het loon  van de werknemer door te betalen. Het  doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de langdurig zieke werknemer zo  snel mogelijk te re-integreren. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang  de re-integratie zo snel mogelijk te starten en de benodigde acties tijdig en voldoende in te zetten en goed bij te houden vast te leggen voor het zogenaamde Re-integratieverslag. Dit ter voorkoming van kostbare boetes (loonsancties) van het UWV.
  • Start tijdig 
   Wanneer het nog niet duidelijk is of er mogelijkheden zijn binnen het eigen bedrijf, is het verstandig om toch al het tweede spoor in te zetten, ook al is het eerste ziektejaar nog niet verstreken.
  • Voorkom loonsancties
   Wanneer na twee jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning door de werkgever en werknemer om een nieuwe baan te vinden. Wanneer het UWV van mening is dat er onvoldoende is gebeurd, kan zij een loonsanctie opleggen. Het is dus zaak om het re-integratiedossier goed op orde te houden. 
 • Hoe investeer ik in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter