Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Vitaliteit

Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijk, ook op het werk. Wanneer u zich mentaal en fysiek fit voelt, gaat het werk u veel beter af. 

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik inzetbaar blijf?
 • Ik heb me ziek gemeld, wat nu?

  Ziek zijn is voor niemand leuk. Wanneer u zich ziek meldt, heeft u een aantal rechten en plichten. U en uw leidinggevende krijgen na maximaal zes weken te maken met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Een bedrijfsarts gaat dan met u kijken wat u nog wel en wat niet meer kunt en wat er nodig is om weer (gedeeltelijk) aan de slag te gaan. 

  • Meld u direct ziek
   Het is verplicht om u direct ziek te melden bij uw werkgever. In het verzuimprotocol is opgenomen hoe en bij wie u zich moet ziek melden. Meestal is dat bij uw direct leidinggevende. Meld u zich niet tijdig ziek, dan heeft de werkgever geen loondoorbetalingsplicht.
  • Wat vertelt u de werkgever?  
   U bent niet verplicht om uw werkgever te vertellen wat uw medische klachten zijn of wat er aan de hand is. Het mag natuurlijk wel. Uw werkgever mag vragen hoe lang u verwacht nodig te hebben voor herstel, welke werkzaamheden u ondanks uw ziekte nog wél kunt doen en u oproepen bij de bedrijfsarts.
  • Contact met de bedrijfsarts
   Na enige tijd krijgt u te maken met de bedrijfsarts. Dreigt langdurige ziekte, dan maakt de bedrijfsarts samen met u in de zesde week een probleemanalyse. Op uw eigen verzoek kunt u altijd eerder contact zoeken. De bedrijfsarts adviseert uw werkgever over de  werkzaamheden die u wel/niet kunt uitvoeren en over het re-integratietraject. De werkgever voert ten minste iedere zes weken voortgangsgesprekken met u, stelt een casemanager aan die de afspraken bewaakt en start met het aanleggen van een re-integratiedossier. In de achtste week van de ziekmelding stelt u samen met uw werkgever een Plan van Aanpak op. Hierin staat wat beiden gaan doen, zodat weer aan het werk kunt. De bedrijfsarts is een gespecialiseerde arts die een beroepsgeheim heeft en zich moet houden aan richtlijnen. Hij mag geen medische of persoonlijke informatie over u delen met uw werkgever. 
  • Denk mee over aanpassingen
   Samen met uw werkgever en de bedrijfsarts kijkt u wat de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn om weer aan de slag te gaan.  Soms kunnen werkplekaanpassingen zoals een andere stoel, andere werktijden of een ruimte om tussendoor te kunnen rusten het verschil maken. Denk ook aan het regelen van vervoer naar het werk. 
  • Wat te doen bij een verschil van mening over de re-integratie? 
   Wanneer u het niet eens bent met het re-integratieplan of met het re-integratietempo dat uw leidinggevende voorstelt, kunt u dit bij het eerstvolgende evaluatiegesprek aangeven. U kunt het ook bespreken met de bedrijfsarts of een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. 

  Zie ook: Hoe kan ik weer re-integreren na ziekte?

 • Hoe voorkom ik dat ik uitval door ziekte?

Stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter