Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Klachten

Leden van OVAL beschikken over een klachtreglement en -procedure. Deze maken zij kenbaar aan klanten. Klachten dienen volgens een transparante procedure in behandeling te worden genomen.

Heeft u een klacht?

Dan dient u uw klacht in bij de betreffende dienstverlener, zodat zo snel mogelijk een oplossing kan worden gezocht. Stap één is altijd: contact zoeken met het bedrijf over uw klacht. 

Klacht behandeld maar u bent niet tevreden over de uitkomst?

Als u er samen met het OVAL-lid niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij één van de geschillencommissies van OVAL via www.klachtregeling.nl.

Klachtregeling OVAL

De klachtregeling:

  • Kan worden gebruikt bij klachten over het handelen en nalaten van de dienstverlener in het algemeen, en bij klachten naar aanleiding van gedragingen in strijd met de gedragscode van de vereniging.
  • Regelt dat de klacht in principe schriftelijk wordt behandeld. Indien nodig kan een hoorzitting worden gepland.
  • Regelt dat de uitspraak van de geschillencommissie een zwaarwegend advies is tot het nemen van een nieuwe beslissing of tot herziening dan wel herstel van de gevolgen.
  • Regelt dat de klager € 75 euro betaalt. Als de klacht gegrond blijkt, wordt dit bedrag terugbetaald.

De klachtregeling OVAL is van toepassing voor alle leden met uitzondering van gecertificeerde arbodiensten. Voor gecertificeerde arbodiensten geldt de Geschillenregeling Arbodienstverlening. 

Meer informatie over Klachtreglement OVAL

Geschillenregeling Arbodienstverlening

Een werkgever of werknemer kan bij de geschillencommissie terecht als hij vindt dat een gedraging, handeling, beslissing (of juist het nalaten of weigeren daarvan) van een arbodienst jegens hem onbehoorlijk is en/of hem in gerechtvaardigde belangen treft. Medisch inhoudelijke beslissingen over arbeids(on)geschiktheid en het advies hierover aan de werkgever of adviezen over keuringen kunnen niet bij de Geschillencommissie worden aangekaart. Voor dit soort zaken staan procedures open bij andere instanties, zoals UWV en het medisch tuchtcollege. 

De Geschillencommissie Arbodiensten is erkend als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

Meer informatie over Klachtreglement Geschillenregeling Arbodienstverlening

Tarieven voor klachtbehandeling zijn te vinden op het Ledennet en op te vragen via info@oval.nl.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter