Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Perspectief

Het zit soms tegen. Bijvoorbeeld wanneer u te maken krijgt met ziekte of ontslag. Dan is het belangrijk om een nieuw perspectief te vinden. 

 • Hoe kan ik weer re-integreren na ziekte?

  De meeste werknemers die zich ziek melden, gaan snel weer aan de slag. Soms duurt de ziekteperiode echter langer. Maar het kan voorkomen dat u langer uit de roulatie bent. Samen met uw werkgever moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, dat heet re-integratie. Een re-integratietraject wordt op maat gemaakt en duurt maximaal twee jaar. Bekijk hieronder aandachtspunten om te re-integreren bij uw eigen werkgever of ergens anders. 

  • Inzicht in rechten en plichten
   Bij langdurige ziekte krijgt u met veel regels te maken. De rechten en plichten van zowel van u als werknemer als van de werkgever zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). De werkgever is gedurende de eerste  twee ziektejaren verplicht (een gedeelte van) het loon  van de werknemer door te betalen. Het  doel van de Wvp is de langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. In de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar is vastgelegd wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. 
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
   U bent samen met uw werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat u actief mee moet werken aan uw re-integratie. Uw werkgever moet zich bij de re-integratie laten ondersteunen door een bedrijfsarts of arbodienst. Ook wordt vaak een gespecialiseerd re-integratiebedrijf ingeschakeld. Zij hebben inzicht in belastbaarheid (wat is er wel en niet meer mogelijk), beschikken ook over up-to-date kennis van de regelgeving en een groot werkgeversnetwerk. 
  • Re-integratie bij uw huidige werkgever
   Meestal gaat u na herstel weer werken bij uw huidige werkgever. Dat kan in dezelfde functie zijn dan u eerder had, maar soms zijn aanpassingen nodig of gaat u in een andere functie aan de slag. Dat wordt re-integratie eerste spoor genoemd. 
  • Re-integratie bij een andere werkgever
   Wanneer er geen mogelijkheden meer zijn bij uw huidige werkgever, omdat u niet meer kunt voldoen aan de eisen en omstandigheden van die werkgever, zoekt u samen naar werk bij een andere werkgever. Dat wordt re-integratie tweede spoor genoemd.  De twee sporen kunnen parallel lopen. Dat betekent dat gelijktijdig de mogelijkheden voor re-integratie bij uw huidige werkgever en bij een andere werkgever worden verkend.  Zo vergroot u uw kansen. 
  • Re-integratie gaat stap voor stap
   Zeker wanneer u een langere periode niet heeft gewerkt, vraagt re-integreren veel tijd en energie. Het gaat dan ook meestal niet met grote sprongen, maar met kleine stapjes waarbij iedere keer het aantal uren en taken verder wordt uitgebouwd, bouwt u stap voor stap weer op naar het niveau dat voor u haalbaar is. 
 • Hoe kom ik na ontslag weer aan het werk?
 • Ik wil (weer) aan het werk. Hoe pak ik dat aan?

Stories

Email Facebook Google LinkedIn Twitter