Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Afgelopen december is er een internetconsultatie uitgezet vanuit SZW over de wijzigingsregeling voor uitvoeringstoetsen genaamd “Wijziging van de Regeling SUWI, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever”.

OVAL gaf in haar reactie op deze regeling aan dat zij zich kon vinden in deze wijziging om een zieke werknemer meer eigen regie te geven in het proces van re-integratie naar werk. OVAL pleitte daarbovenop ervoor om werknemers een prominentere rol te geven bij het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie.

Tevens merkte OVAL op dat deze regeling tot aanvullende werkzaamheden zou leiden voor bedrijfsartsen en casemanagers. Vanwege het tekort aan bedrijfsartsen, casemanagers, maar zeker ook van opleiders van bedrijfsartsen vroeg OVAL aandacht hiervoor. De minister geeft in haar reactie aan dat het in de huidige praktijk reeds belangrijk is dat werknemers van alle rechten en plichten goed op de hoogte worden gehouden en goed begeleid worden in hun re-integratie. Tegelijkertijd is het van groot belang om het tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken. Om die reden geeft de minister aan dat het ministerie extra investeringen doet om deze tekorten aan te pakken.

De aangepaste regeling is afgelopen week gepubliceerd in de Staatscourant en bevat twee wijzigingen:

  1. Meer regie op re-integratie: geregeld wordt dat de visie van de werknemer en van de werkgever over de re-integratie wordt opgenomen in het gezamenlijke plan van aanpak (en bijstellingen daarop) en de eerstejaarsevaluatie. Beoogd wordt een grotere betrokkenheid van zowel de werknemer als de werkgever bij het re-integratieproces. Voor de werkgever en werknemer geldt reeds de verplichting dat zij zich in moeten spannen voor de re-integratie en het plan van aanpak/eerstejaarsevaluatie is daar onderdeel van. De wijziging is een formalisering van veelal de huidige praktijk. Dit gaat in per 1 juli aanstaande.
  2. Technische wijziging: herstel van een verkeerde verwijzing, die is ontstaan als gevolg van de Reparatiewetgeving SZW 2011.

De regeling bevatte ten tijde van de internetconsultatie en toetsing nog een derde wijzigingsvoorstel. De laatste wijziging hield verband met de invoering van het wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen. Nu dit wetsvoorstel wordt ingetrokken, is de voorgestelde wijziging dat de gegevens over de gezondheid van de werknemer onderdeel blijven van het aanleveren van de stukken bij een WIA-aanvraag vervallen.

23/05/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter