Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de re-integratiedienstverlening door gemeenten en UWV en naar de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zorgwekkend. De Arbeidsinspectie constateert dat, naast enkele positieve aspecten in de uitvoering van de re-integratiedienstverlening, een groot deel (in sommige gevallen 1 op de 3) van de kwetsbare werkzoekenden onvoldoende of soms geen ondersteuning krijgt.

De Arbeidsinspectie ziet in haar onderzoek dat grote caseloads en hoge registratiedruk bij klantmanagers ervoor zorgt dat gemeenten en UWV nauwelijks tijd hebben om voldoende aandacht te besteden aan mensen die op zoek naar werk zijn. Klantmanagers geven aan dat de prioriteit worden gelegd bij werkzoekenden die juist dicht bij de arbeidsmarkt staan of diegene die zelf aan de bel trekken. De meest kwetsbare werkzoekenden die ondersteuning het hardste nodig hebben, krijgen hierdoor het minste of zelfs gewoonweg geen aandacht. Dat is de verontrustende conclusie van de Arbeidsinspectie.

Voor OVAL is deze uitkomst, helaas, niet verrassend. OVAL ziet dat kwetsbare werkzoekenden te vaak aan hun lot worden overgelaten. Dat is zorgwekkend. Dit betekent dat, in deze tijd van arbeidsmarktkrapte, er nog mensen aan de zijlijn staan terwijl er wel banen zijn. OVAL kan en wil graag een ondersteunende rol bieden. Dat doen OVAL-leden, met succes, al. OVAL roept gemeenten en UWV dan ook op om meer te investeren in publiek-private samenwerking.

Naast onvoldoende ondersteuning constateert de Arbeidsinspectie dat effectieve ondersteuning bij re-integratie niet voor iedereen beschikbaar is. Bijvoorbeeld jobcoaching of een opleidingstraject kunnen voor een werkzoekende net het verschil maken, maar deze worden niet ingezet. Te veel mensen vallen tussen de wal en het schip. Professionals van UWV en gemeenten geven aan niet altijd de ruimte in de regelgeving of de tijd om de meest passende ondersteuning in te zetten.

De Arbeidsinspectie pleit daarbij voor een betere samenwerking in de arbeidsmarktregio’s, om goede branchekennis en om zicht op competenties van werkzoekenden. Dit zijn precies de onderdelen waar OVAL-leden gemeenten en UWV de helpende hand kunnen bieden. De conclusie van de Arbeidsinspectie luidt dan ook dat een sterke lokale en interne gerichtheid het succesvol aan het werk helpen van werkzoekenden nog te vaak belemmerd.

Minister Van Gennip geeft in haar reactie op dit rapport aan dat ‘iedereen tijdig toegang krijgt tot de passende ondersteuning die nodig is en niemand mag verdwalen in het web van publieke loketten en regelingen’. Dat streven onderschrijft OVAL, maar daarvoor is wel actie nodig.

Het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie is hier te vinden:

Spiegel Bestaanszekerheid 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

22/02/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter