Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de eerste helft van 2020 gesproken met verschillende partijen over het aangaan van een brede maatschappelijke samenwerking om de stijging van burn-outklachten terug te dringen. Naar aanleiding van deze verkenning is een eerste beeld ontstaan van aandachtsgebieden omtrent burn-outklachten. OVAL is hier ook vanaf de start bij betrokken.

In de tweede helft van het jaar hebben de eerste twee bijeenkomsten van de kerngroep rond de Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten plaatsgevonden. Tijdens de eerste bijeenkomst is ingezoomd op de huidige situatie omtrent burn-outklachten. Wat gaat al goed in de aanpak van burn-outklachten? Wat kan beter? Waar liggen kansen en bedreigingen? In de tweede bijeenkomst lag de focus op de gewenste situatie en is de gezamenlijke ambitie verkend.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die aandacht behoeven bij het terugdringen van burn-outklachten zoals preventie en vroegsignalering van burn-outklachten, deskundige ondersteuning, integrale aanpak en het verbreden en verspreiden van kennis en onderzoek. Daarnaast ziet men toegevoegde waarde in een samenwerking en deling van kennis én de urgentie om elkaars krachten te bundelen om de stijging van burn-outklachten met elkaar terug te dringen. Al met al een waardevolle opbrengst om het traject met elkaar verder vorm te geven en aan een plan van aanpak te werken in het nieuwe jaar. Begin 2021 is de derde bijeenkomst van de Brede Maatschappelijke Samenwerking Burn-outklachten gepland, waarin wordt besproken wat nodig is om de ambitie te bereiken richting het plan van aanpak.

OVAL blijft hier als lid van de Kerngroep bij betrokken. Wanneer er een plan van aanpak ligt gaan we in overleg met leden bespreken welke diensten en acties mogelijk kunnen bijdragen aan de realisatie van de plannen.

Bron: OVAL

22/12/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter