Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

“Het coalitieakkoord is een goede stap in de richting van een duurzame en gezonde arbeidsmarkt”, zegt Sieb Louwsma, voorzitter van OVAL, in een eerste reactie op het coalitieakkoord. Werk is sociaal, economisch en maatschappelijk van grote waarde. Het is van belang dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en gezond, productief en met plezier aan het werk is, komt en blijft. De concrete uitwerking van het coalitieakkoord wordt verder gedaan in een beleidsprogramma. ”OVAL staat klaar om een nieuw Kabinet te helpen bij de uitwerking van de plannen, zodat deze worden vertaald in wet- en regelgeving en leiden tot een goedwerkende praktijk waarin publieke en private organisaties effectief samenwerken.”

Loondoorbetaling bij ziekte 
De 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte blijft. Belangrijke activerende prikkels in een succesvol stelsel worden daarmee behouden. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren richt de re-integratie zich in het tweede jaar in principe op het tweede spoor. Uit ervaring binnen de branche blijkt dat meer tijd voor het tweede spoor de kans op duurzame re-integratie bevordert. Het voornemen uit het coalitieakkoord is daarom een stap in de goede richting. De instroom in de WIA wordt zoveel mogelijk beperkt. Het nieuwe Kabinet trekt daarbij €300 mln. per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb. OVAL pleit ervoor ook te investeren in preventie en duurzame inzetbaarheid om uitval te voorkomen. Juist in deze periode van krapte op de arbeidsmarkt is ieders inzet immers nodig.

Investeren in hervormingen
Er wordt flink geïnvesteerd in het hervormen van de arbeidsmarkt, en dat is hard nodig. Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt staan er nog teveel mensen aan de kant. De arbeidsmarktinfrastructuur wordt uitgebreid om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Opgedane ervaringen met de regionale mobiliteitsteams in de coronacrisis worden hierbij betrokken. In overleg met sociale partners wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een van-werk-naar-werk-route nader uitgewerkt. Publiek-private samenwerking is volgens OVAL van groot belang en een voorwaarde voor een goed werkende arbeidsmarkt.

Leven Lang Ontwikkelen
Het werk verandert, onder andere door digitalisering, robotisering en globalisering. Dit maakt de toekomst onvoorspelbaar, maar biedt tegelijkertijd ook kansen. Het is van belang dat  mensen zich een leven lang ontwikkelen. Zodat zij bij kunnen blijven en indien noodzakelijk eenvoudiger de overstap naar ander werk of van een krimp- naar een tekortberoep kunnen maken. Het kabinet investeert €500 mln. per jaar in een leven lang ontwikkelen en bevordert permanente scholing via leerrechten. 

Inclusieve arbeidsmarkt, iedereen doet mee
Het Kabinet neemt ook maatregelen om de arbeidsparticipatie en positie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren. Sieb Louwsma: ”Zij zijn momenteel bovengemiddeld werkloos en hebben vaak begeleiding nodig op de werkvloer. Naast investeringen in re-integratietrajecten is uniforme toepassing van jobcoaching van belang. Het mag daarbij niet uitmaken of iemand een uitkering krijgt van het UWV of van een gemeente.” Ook onderzoekt een nieuw Kabinet hoe ‘hardheden’ in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) hervormd kunnen worden. 

-    Lees hier het volledig overzicht van het coalitieakkoord op het terrein van arbeidsmarkt en inkomen
-    Lees hier het OVAL advies: 9 punten voor een duurzame en gezonde arbeidsmarkt

16/12/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter