Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op donderdag 21 maart vond de Conferentie voor het Nationaal Actieprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld plaats. Deze dag stond in het teken van het bespreekbaar maken van dit vaak toch beladen onderwerp. Met een grote opkomst en een divers programma met interessante sprekers en deelsessies was het een dag die liet zien in hoeveel sectoren het probleem voorkomt. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Sport, plaatsvervangend DG Hanneke van den Bout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en regeringscommissaris van Grensoverschrijdend Gedrag Mariëtte Hamer waren alle drie aanwezig om hun visie te geven op het Nationale Actieplan en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De timing van de conferentie was opvallend; op 13 maart jl. bracht de Regeringscommissie voor Grensoverschrijdend Gedrag een handreiking uit voor bedrijven. Ten eerste wil deze handreiking organisaties bewust maken dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag overal kan voorkomen; ook in uw organisatie. Daarom pleiten zij voor een andere aanpak van dit probleem dan nu gebruikelijk is; in plaats van ad hoc te handelen wanneer er een melding plaatsvindt, biedt de handreiking manieren een open aanspreekcultuur te implementeren voordat de incidenten gebeuren. Daarnaast biedt het ook manieren om te handelen wanneer er wel een melding komt.

Naast de verschenen handreiking is woensdag 20 maart jl. de nieuwe Wet seksuele misdrijven aangenomen. Deze wet zal in juli 2024 in werking treden. De aanpassingen in de wet stellen dat er geen sprake meer hoeft te zijn van fysieke of mentale dwang maar dat mensen er alerter op moeten zijn op tekenen dat een ander niet verder wil gaan, bijvoorbeeld door te verstijven. Daarnaast wordt ook online seksueel grensoverschreidengedrag of seksuele intimidatie meegenomen in de nieuwe wet.

Tijdens de conferentie kwam naar voren dat de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen leiden tot groter verzuim of uitval naar aanleiding van burn-out(klachten). Daarom is het van belang dat men er bewust van is dat seksueel grensoverschrijdend gedrag overal kan voorkomen en dat het geen onderwerp is om te vermijden maar juist te bespreken. Door duidelijk te maken wat gewenst en ongewenst gedrag is, kun je erge gevolgen voorkomen.

22/03/2024

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter