Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Een overzicht van de voorwaarden en de aanpassingen zijn te vinden via het nieuwsbericht van de rijksoverheid.

Aanvullend sociaal pakket
Om mensen te ondersteunen en hen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt, trekt het kabinet €1,4 miljard uit voor een aanvullend sociaal pakket. Wij gaan de komende periode in gesprek met stakeholders zodat mensen hierbij ook gebruik kunnen maken van de diensten van OVAL leden.

Het kabinet wil goede begeleiding bieden aan mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen. Daarom trekt het kabinet geld uit om meer dienstverlening te bieden en regionale mobiliteitsteams op te richten. Daarbij zijn UWV, gemeenten, werkgevers, sociale partners en beroepsonderwijs betrokken. Ook komt er extra financiële steun om ervoor te zorgen dat mensen die via de banenafspraak een baan hebben en mensen die in SW-bedrijven werken hun baan kunnen behouden. In totaal is hiervoor €650 miljoen beschikbaar.

Daarnaast gaat het kabinet mensen helpen om hun kennis en vaardigheden bij te werken of zich om te scholen naar ander werk. Voor sommige mensen is dat nodig om binnen hun bedrijf de veranderingen bij te benen, voor andere mensen is scholing noodzakelijk om aan een andere baan te kunnen beginnen. Om dat te faciliteren, trekt het kabinet €230 miljoen uit. Dat geld wordt ingezet voor onder andere ontwikkeladviezen, cursussen om reken-, taal- en digitale vaardigheden te verbeteren, online scholing, scholingsbudget voor mensen die WW-ontvangen, praktijkleren in het mbo en intersectorale omscholing.

In een economische recessie loopt jeugdwerkloosheid vaak sneller op. Ook daar heeft het kabinet aandacht voor. Jongeren die al werk hadden en dat verliezen, zijn goed geholpen met de extra investeringen in dienstverlening van gemeenten en UWV. Maar kwetsbare schoolverlaters hebben extra aandacht nodig. Het kabinet wil hen intensief gaan begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. Daar komt €350 miljoen voor vrij.

Tot slot gaat het kabinet mensen met problematische schulden extra ondersteunen. Het kabinet trekt hiervoor €150 miljoen uit. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden van mensen sneller af te kunnen wikkelen.

Lees meer in de Kamerbrief Steun- en herstelpakket

Bron: OVAL
 

31/08/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter