Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De Wet op het Bevolkingsonderzoek (Wbo) vraagt een richtlijn voor preventief medisch onderzoek. De Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) en OVAL (de branchevereniging voor duurzame inzetbaarheid) nemen het initiatief om met NEN de bestaande multidisciplinaire richtlijn door te ontwikkelen. Heeft u interesse om mee te doen? Meld je dan aan voor de digitale informatiebijeenkomst op 12 november.

Preventief medisch onderzoek (PMO), ook wel preventief gezondheidsonderzoek genoemd, wordt aangeboden en uitgevoerd bij iemand zonder gezondheidsklachten. Het PMO heeft tot doel vroegtijdig inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s of problemen, mede in relatie tot de persoonlijke leef- en/of werkomstandigheden.

De uitkomst biedt handvatten om problemen te voorkomen, de gezondheid te verbeteren en zelfmanagement te stimuleren. Preventief medisch onderzoek wordt onder andere aangeboden door bedrijfsartsen, huisartsen en (zelfstandige) zorgaanbieders.

Aanleiding
In de vernieuwde Arbowet van 2018 staat dat bedrijfsartsen de werkgever adviseren over ‘het toepassen van preventieve maatregelen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers’.

Een wijzigingsvoorstel van 2020 voor de Wet op het Bevolkingsonderzoek eist een toepasselijke kwaliteitsstandaard voor preventief medisch onderzoek waarin voorbehouden handelingen volgens de wet BIG worden verricht.

Voor wie?
Bij een normontwikkeling is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen deelnemen. Aanbieders van preventief medisch-/gezondheidsonderzoek (zoals arbodiensten, zorginstellingen, bedrijfsartsen, huisartsen, sportartsen), zorggebruikers- en cliënten/patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en leveranciers van diagnostische testen, adviesbureaus en certificerende instellingen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Online informatiebijeenkomst op 12 november
De informatiebijeenkomst vindt online plaats op 12 november van 14.00-16.00 uur. De bijeenkomst gaat in op de aanleiding en relevante kaders van de doorontwikkeling, de voorgestelde aanpak, de regels voor het normalisatieproces en de samenstelling van de werkgroep. Direct aanmelden voor de online bijeenkomst 'Doorontwikkeling richtlijn preventief medisch onderzoek .

Bron: NEN

07/10/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter