Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties, re-integratiebedrijven en gemeenten luiden de noodklok over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid, eerder dit jaar gepubliceerd door de Algemene Rekenkamer, en pleiten voor maatregelen. Zij hebben een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt toenemen.

Sinds gemeenten geen rol meer hebben in de inburgering van nieuwkomers zijn de slagingspercentages van het inburgeringsexamen verslechterd. De informatievoorziening aan inburgeraars voldoet niet en het aanbod van taalaanbieders is voor inburgeraars onoverzichtelijk en sluit niet altijd goed aan bij de capaciteiten van de inburgeraar. Omdat de mogelijkheid van duale trajecten bijna volledig is weggevallen, ontstaan er minder kansen voor (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt.

De alliantie beschouwt een aanpak waarbij ketenpartijen samenwerken als het meest effectief, omdat deze de inburgering en integratie versnelt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. Daarom spreekt het voor zich dat zij ook nieuwkomers geïntegreerde maatwerk-trajecten aanbieden, in samenspraak met taalinstituten, onderwijsinstellingen, werkgevers en vluchtelingenorganisaties.

De ondertekenaars willen dat de nieuwkomer goede (maatwerk)ondersteuning krijgt van de gemeente. Er moet meer sturing komen op de kwaliteit van de inburgeringstrajecten en het aanbod moet verbreed worden zodat inburgeraars een traject kunnen kiezen dat aansluit bij hun capaciteiten.

Het initiatief voor de gezamenlijke oproep is genomen door Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het pamflet is opgesteld in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa. Medeondertekenaars zijn onder andere OVAL, de NRTO, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, de VSNU, en de G32.

Bron: OVAL

24/03/2017

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter