Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op 16 maart 2020 ging Nederland in een intelligente lockdown en werden allerlei maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus te beperken. Dit heeft ook impact op de dienstverlening door re-integratiebedrijven die in opdracht van UWV mensen werkfit maken en begeleiden naar werk.

Face-to-face gesprekken met de klant konden niet meer doorgaan, en er werd omgeschakeld naar telefonische en digitale dienstverlening. Ook werkervaringsplaatsen werden stopgezet, gingen niet door of waren moeilijker te vinden, waardoor dienstverlening vanuit Werkfit maken stagneerde. Verder gingen geplande werkhervattingen niet door, werden contracten opgezegd en werd het moeilijker om een betaalde baan te vinden.

Impact Corona op het landelijk resultaat voor Naar werk 
Vanaf medio maart 2020 werd het lastiger voor klanten om een betaalde baan te vinden. Dit is ook terug te zien in de plaatsingsresultaten van de ingekochte diensten Naar werk. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het landelijke plaatsingspercentage naar werk per kwartaal opgenomen. We zien hierin de grote terugloop van de resultaten vanaf het moment dat de coronamaatregelen genomen zijn.


Let op dat een plaatsing altijd betekent dat de werkhervatting 3 maanden eerder ligt. Hierin is duidelijk te zien dat het plaatsingspercentage vanaf het 3e kwartaal aanzienlijk is gedaald.

Impact op de resultaten Naar werk per rayon 

In de volgende grafiek en tabel is te zien met welk percentage het resultaat voor Naar werk in het 2e halfjaar 2020 afwijkt van het 1e halfjaar. De landelijke daling is 22,23%. Zoals te zien, is de impact voor de verschillende rayons erg wisselend. Het varieert van een daling met ruim 47% tot een aanzienlijke stijging van zo’n 18%.
 

Doordat de impact zo divers is, is het vrijwel onmogelijk om hier conclusies met betrekking tot het resultaat van de dienstverlening door de re-integratiebedrijven aan te verbinden.

Impact Corona op het landelijk resultaat voor Werkfit maken 
Uit onderstaande grafiek blijkt dat het resultaatpercentage voor Werkfit maken over het gehele jaar 2020 stabiel rond de 85% ligt. Het is zelfs iets hoger dan over 2018 en 2019.
 

Aantal inkopen
Het was spannend of corona veel invloed zou hebben op het aantal inkopen van de re-integratiediensten. We ontvingen berichten waarin re-integratiebedrijven de zorgen uiten. Gedurende het jaar zagen we dat de inkopen vrijwel gelijk bleven. Dat blijkt ook uit het eindresultaat van de inkopen. Hieronder de inkopen voor de percelen Werkfit maken en Naar werk over 2019 en 2020. Het verschil is kleiner dan verwacht. De verwachting was dat de inkopen Werkfit maken 10% lager zouden liggen doordat het perceel Modulaire re-integratiediensten 1 juli 2020 in is gegaan en dat een aantal inkopen die normaal onder Werkfit maken verricht zouden worden nu onder het perceel Modulaire diensten verricht zouden worden.
 

 Bron: UWV

11/02/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter