Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Sinds enige jaren voert de Inspectie SZW inspecties uit bij bedrijven en organisaties om toe te zien op welke wijze werkgevers invulling geven aan de verplichting om arbobeleid te voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ten gevolge van discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. 

Uit de inspectiebezoeken is gebleken is dat bovenstaande onderwerpen bij veel werkgevers nog onderbelicht is gebleven en dat in ruim 80% van de gevallen handhavend moest worden opgetreden omdat – naast het ontbreken van de overige beleidsinstrumenten – met name vaak werd geconstateerd dat de RI&E op dit punt ontoereikend was. In veel gevallen was het onderwerp Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) slechts marginaal in de RI&E benoemd en uitgewerkt, waarbij de onderwerpen discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie vaak niet of nauwelijks aan de orde kwamen of onvoldoende werden uitgediept. 

Omdat gecertificeerde Arbodeskundigen op basis van de Arbowetgeving een belangrijke ondersteunende, adviserende en toetsende rol hebben bij de totstandkoming van de RI&E’s, is voor hen op dit gebied een belangrijke taak weggelegd om bij werkgevers meer bewustwording te creëren en te zorgen voor verbetering van beleid en een volledige invulling van de RI&E, ook ten aanzien van deze PSA- risico’s.

Om deze reden is besloten om in juni 2020 te starten met de benadering van gecertificeerde Arbodeskundigen, in casu Arbodiensten. Het doel hiervan is om dit specifieke inspectieonderwerp bij hen meer voor het voetlicht te brengen. Door middel van het geven van specifieke informatie over werkwijze en handhavings-achtergronden en het afnemen van een vragenlijst hoopt de Inspectie SZW bij te dragen aan de nodige informatie- en kennisuitwisseling tussen toezichthouder en arbo-adviseur en uiteindelijk een betere beleidsborging bij bedrijven.  

De arbodiensten en/of kerndeskundigen worden voorafgaand aan het gesprek gevraagd om de Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag in te vullen. De tool gaat in op de belangrijkste factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en arbeidsdiscriminatie. Deze helpt bedrijven om in een aantal stappen te checken of hun aanpak voldoet aan wet- en regelgeving. Het resultaat is een lijst met verbeterpunten waarmee men aan de slag kan. Ook ontvangt men hierbij achtergrondinformatie.

Mogelijk dat een arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW al contact met u of met uw organisatie heeft opgenomen voor het maken van een afspraak. Wilt u dit niet afwachten? Dan kunt u ook zelf contact opnemen met de Inspectie SZW via uw branchevereniging. 

Bron: Inspectie SZW
 

27/08/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter