Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Vanaf 20 februari start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid (MDIEU). Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen of vervroegd te laten uittreden. Deze regeling wordt vanaf september 2023 ook opengesteld voor individuele bedrijven en het drempelbedrag voor een subsidie wordt verlaagd naar 75.000 euro. Daarmee wordt het ook makkelijker voor bedrijven en kleinere sectoren om subsidie aan te vragen. 

De subsidie volgt uit het pensioenakkoord van 2019. Sectoren konden al subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Bijvoorbeeld voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Het kabinet heeft bijna 1 miljard euro beschikbaar gesteld en financiert tot de helft van de kosten. De rest wordt door de bedrijven zelf betaald.

Dienstverleners aangesloten bij OVAL staan klaar voor bedrijven en (kleine) sectoren om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te vergroten. Eerder is OVAL gestart met een communicatiecampagne in het kader van duurzame inzetbaarheid en de subsidieregeling MDIEU. OVAL-leden kunnen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden aan bedrijven en sectoren. OVAL-leden beschikken namelijk over de benodigde expertise, voldoen aan strikte kwaliteitseisen en worden daarop onafhankelijk getoetst.

Voor de nieuwe gelden vrijwel dezelfde uitgangspunten als bij de huidige regeling die geldt voor subsidieaanvragen van sectorale samenwerkingsverbanden. Dit betekent: 

a)    dat bij de subsidieaanvraag een analyse moet worden gevoegd die inzicht  geeft in de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk binnen het bedrijf;
b)    dat er een drempelwaarde voor subsidieaanvragen gehanteerd zal worden, die voldoende schaalgrootte garandeert; 
c)    dat er sprake moet zijn van betrokkenheid van de werknemers bij de opstelling en uitvoering van het activiteitenplan en de bedrijfsanalyse; 
d)    dat er sprake moet zijn van cofinanciering door het bedrijf van 50% van de subsidiabele kosten voor duurzame inzetbaarheid en van 75% van de subsidiabele kosten voor eerder uittreden;
e)    dat het aangevraagde subsidiebedrag voor ten minste 25% betrekking moet hebben op activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid; 
f)    dat er geen subsidie wordt verleend wanneer de aanvraag alleen betrekking heeft op activiteiten gericht op eerder uittreden. Een  subsidieaanvraag, die enkel gericht is op duurzame inzetbaarheid, kan wel gehonoreerd worden;
g)    dat de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt en de eisen waaraan deze moeten voldoen, dezelfde zijn als voor de sectorale samenwerkingsverbanden

Tarieven voor externe inhuur
In deze gewijzigde regeling is een grondslag opgenomen voor het vaststellen van meerdere standaard uurtarieven voor externe inhuur die marktconform zijn. In de praktijk is gebleken dat het naleven van de marktconformiteitsregels daarbij voor subsidieontvangers een behoorlijke belasting kan betekenen. Tegelijkertijd zijn er een aantal soorten externe inhuur die veelvuldig voorkomen in projecten die met MDIEU-subsidie worden uitgevoerd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat om die reden een onderzoek laten uitvoeren naar de tarieven van een aantal veelvoorkomende vormen van externe inhuur, onder meer op het gebied van Di advies, HR-advies, onderzoekswerk, trainingen en communicatie. Uit dit onderzoek zal blijken welke tarieven voor welke werkzaamheden als marktconform kunnen worden aangemerkt. Deze tarieven zullen vervolgens worden gestandaardiseerd voor de MDIEU.

Wanneer subsidieontvangers bij het inhuren van een externe adviseur op of onder het maximumtarief blijven, wordt het overeengekomen tarief geacht marktconform te zijn. De subsidieontvanger hoeft dan geen benchmark of offerte procedure meer uit te voeren.

Reageren kan hier:
Overheid.nl | Consultatie Verruiming tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden naar bedrijven (internetconsultatie.nl)
 

24/02/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter