Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023. In de brief wordt geschetst dat de naleving van de RI&E kwantitatief en kwalitatief tekort schiet, met name in het mkb. Minder dan de helft van alle bedrijven heeft een RI&E. Ook blijken vaak niet alle risico's te zijn geïnventariseerd. Uit een verkennende analyse blijkt onder andere dat vooral kleine bedrijven de informatievoorziening niet als laagdrempelig en eenduidig ervaren.


Met het RI&E-meerjarenplan wordt een flinke inspanning geleverd om dit te verbeteren. De eerste twee jaar ligt de prioriteit op het verhogen van het aantal bedrijven met een RI&E en het bevorderen dat werkgevers in staat zijn op een goede manier de risico's te inventariseren. Hiervoor wordt een gerichte campagne ontwikkeld. Gaandeweg de uitvoering van het plan komt de focus steeds meer op het bevorderen dat werkgevers in staat zijn planmatig de risico's te beheersen. Er wordt stapsgewijs ontwikkeld, getest en uitgevoerd. Daarbij zijn diverse partijen, waaronder OVAL, betrokken.


Parallel aan de campagne en verbetering van de ondersteuning aan bedrijven wordt ook strenger gecontroleerd of werkgevers de RI&E-plicht daadwerkelijk naleven. Dit jaar intensiveert de Inspectie SZW het toezicht hierop. Er vindt eveneens een pilot 'administratieve handhaving' plaats waarin ook het basiscontract wordt meegenomen.

Bron: ministerie van SZW

03/02/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter