Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) stelden naar aanleiding van de Week van de Werkstress Kamervragen over het enorme aantal mensen dat kampt met burn-outklachten en het gebrek aan preventieve maatregelen om werkstress en burn-out te voorkomen. Uit cijfers van TNO blijkt namelijk dat 1,3 miljoen werkenden met burn-outklachten kampen. OVAL pleitte er daarom voor om meer te investeren in preventie. De overheid kan dit stimuleren door werkgevers financieel te ondersteunen.

De Kamerleden vroegen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar maatregelen om burn-outs te voorkomen, de inzet van de Arbeidsinspectie (NLA) op het voorkomen van werkstress als onderdeel van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en op welke manier kleine werkgevers financieel ondersteund kunnen worden om werkstress aan te pakken. Ook vragen zij de minister, vanwege het PvdA-initiatiefwetsvoorstel bereikbaarheid buiten werktijd, of altijd bereikbaar moeten zijn een reden kan zijn tot uitval.

De minister antwoordde hierop dat zij het aantal mensen met burn-outklachten ook veel te hoog vindt en daar actie op onderneemt om de opwaartse trend te keren. Dit doet zij, waar ook OVAL bij betrokken is, via het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS). Via dit programma en het Meerjarenprogramma RI&E, zet de minister in op het ondersteunen van werkgevers bij het in kaart brengen en voorkomen van risico’s op werkdruk. Dit doet het ministerie door werkgevers bewust van de PSA-risico’s te maken en concrete handvatten en tips te geven om aan de slag te gaan. De Arbeidsinspectie besteedt via het themaprogramma PSA specifieke aandacht aan het voorkomen van werkstress.

Tevens heeft de minister, samen met de staatssecretaris van VWS, via de subsidieregeling ‘Mentale vitaliteit van werkenden’ werkgevers financieel ondersteund. De ervaringen en inzichten van het programma gaan in de toekomst breed worden gedeeld.

Over altijd bereikbaar moeten zijn, constateert de minister dat dit een rol kan spelen bij het veroorzaken van stress. De minister ziet dat altijd bereikbaar moeten zijn, leidt tot meer werkstress. Om die reden is een werkgever al vanwege de RI&E verplicht om dit in kaart te brengen en maatregelen tegen te nemen. Afspraken tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd kunnen daarbij een oplossing zijn. De minister ziet dat er in steeds meer cao’s afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid buiten werktijd.

29/12/2022

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter