Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Naar aanleiding van het rapport ‘Stijging ziekteverzuim in 2022 van 5,6%: hoogste ooit’ hebben Kamerleden Smals en De Kort van de VVD vragen gesteld aan minister Van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit rapport van Nationale Nederlanden laat zien dat het percentage verzuim sinds 1996 niet meer zo hoog is geweest. De sectoren met de hoogste verzuimcijfers zijn de zorg (7,9%), de bouw (5,3%) en de horeca (4,7%). De minister gaat in op het belang van goed werkgeverschap met goede ondersteuning vanuit de overheid voor het voorkomen van het uitvallen van werknemers.

Deze ondersteuning wil de minister bieden door zich in te willen zetten om de verzuimcijfers terug te dringen in het mkb. Hiervoor zijn al een aantal maatregelen getroffen. Ten eerste is het belangrijk dat er zoveel mogelijk wordt voorkomen dat werknemers ziek worden en dat het aantal burn out-klachten wordt teruggedrongen. Hiervoor is de Marktwerking duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) subsidieregeling in het leven geroepen. Daarnaast worden best practices uitgewisseld door middel van nieuwsbrieven, duurzame inzetbaarheidsactiviteiten en rondetafelsessies op het ministerie. Specifiek is er een subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb: SLIM-subsidieregeling. Deze kunt u hier vinden: Leren en ontwikkelen in het mkb.

Zoals OVAL al geruime tijd aangeeft, vindt de minister het ook van belang om de vicieuze cirkel tussen arbeidskrapte en ziekteverzuim te doorbreken. Hiervoor is goed werkgeverschap van groot belang. Met name in de zorg, waar de VVD-Kamerleden specifiek naar vragen, gaat minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) aan de slag met het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg. Bovendien gaan de Coöperatie PGGM, Stichting IZZ en kenniscentrum FWG zich richten op het voorkomen van verzuim in het programma ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn’.

Als laatste gaat de minister in op de samenwerking tussen het UWV en bedrijfsartsen; ze erkent dat deze samenwerking beter kan. De minister geeft aan dat het UWV verkennende gesprekken met de NVAB, OVAL en verschillende arbodiensten voert om mogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast wordt het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR) opgesteld om de communicatie tussen de partijen te verbeteren. De volledige beantwoording van de vragen staan hier.
 

23/08/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter