Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog teveel mensen die graag willen maar niet aan het werk komen en dus langs de kant staan. Het is voor werkzoekende niet eenvoudig om de weg op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijkertijd hebben bedrijven talloze vacatures. Werkzoekenden kunnen door de bomen het bos niet meer zien, doordat begeleiding en ondersteuning is versnipperd door de vele uitvoeringsorganisaties en dienstverleners die zich hiermee bezighouden.

Uitgangspunten uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben op 11 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitgangspunten van de afspraak uit het coalitieakkoord over de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. De ambitie is om in alle 35 arbeidsmarktregio's minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen voor ondersteuning naar werk. Gemeenten, rijksoverheid, sociale partners, UWV en bedrijven moeten samen aan de slag om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers die zich melden ook daadwerkelijk geholpen worden.

Initiatief OVAL

OVAL is tevreden om te zien dat het kabinet aan de slag gaat met het verbeteren van de arbeidsmarktinfrastructuur. OVAL vindt het van belang dat iedereen die begeleiding of ondersteuning nodig heeft bij het zoeken naar werk goede begeleiding krijgt. Zij moeten zich kunnen wenden tot één laagdrempelig loket voor informatie en advies; werkenden, niet-werkenden én werkgevers. Hiervoor zijn zowel publieke als private partijen en dienstverleners hard nodig. De behoefte van mensen er werkgevers moet centraal staan.

Omdat langer wachten met het vormgeven van de arbeidsmarktinfrastructuur niet wenselijk is heeft OVAL samen met ABU, Cedris en NRTO in het Platform Toekomst van Arbeid onder begeleiding van de Argumentenfabriek een concrete uitwerking gemaakt. De publicatie ‘Naar een goed werkende infrastructuur voor de arbeidsmarkt’ wordt dinsdag 18 oktober aangeboden aan de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer. Het debat over het arbeidsmarktbeleid vindt plaats op donderdag 20 oktober. De uitgangspunten worden de komende maanden verder uitgewerkt. OVAL met haar kennis en expertise levert hieraan graag een verdere bijdrage.

13/10/2022

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter