Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De NEN 8051:2023 ‘Kwaliteitsstandaard Preventief Gezondheidsonderzoek’ is gepubliceerd. Deze norm is het resultaat van de doorontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO, KNMG, 2013) en vervangt deze richtlijn. 

NEN 8051 ‘Kwaliteitsstandaard preventief gezondheidsonderzoek’ geeft een kwaliteitskader voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO), gericht op het relevant, doelmatig, veilig en effectief aanbieden en uitvoeren van PGO’s en het voorkomen van onnodige doorverwijzingen naar de reguliere zorg. Deze kwaliteitsstandaard is mede een initiatief van OVAL en de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG). 

Preventief gezondheidsonderzoek
De aandacht voor preventie en vroegdiagnostiek neemt toe onder consumenten, commerciële partijen en zorgprofessionals. Door technologische ontwikkelingen zijn er steeds meer mogelijkheden om gegevens te genereren over persoonlijke gezondheid, te screenen op allerlei aandoeningen en om lichamelijke en geestelijke risicofactoren te ontdekken voordat klachten of symptomen ontstaan. NEN 8051 is opgesteld voor aanbieders en uitvoerders van een PGO. De norm is beschikbaar via de webshop van NEN.

Wet op het Bevolkingsonderzoek (Wbo)
In de kwaliteitsstandaard wordt gerefereerd naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). De behandeling van deze wet in de Tweede Kamer is nog niet afgerond. In het wetsvoorstel zijn de PGO’s in drie categorieën verdeeld. De kwaliteitsstandaard heeft betrekking op categorie 2, PGO’s met ‘enig medisch risico’. Dit zijn PGO’s waarbij voorbehouden handelingen worden verricht of waarbij een anderen reden is om kwaliteit te borgen (bijvoorbeeld een bloedonderzoek). Deze PGO’s vallen niet onder de zorgverzekeringswet en hiervoor moet onder andere een kwaliteitsstandaard aanwezig zijn. Is dit niet het geval dan valt de PGO in categorie 3 en is de aanbieder automatisch vergunningplichtig.
Deze wijziging heeft gevolgen voor alle aanbieders van preventief gezondheidsonderzoek.

Kwaliteitsstandaard
NEN 8051 is aangeboden aan het Zorginstituut Nederland ter opname in het register. Dit proces loopt nog.
 

07/08/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter