Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Vind een erkende loonwaardedeskundige in het Register van Loonwaardedeskundigen

In het kader van de Participatiewet kunnen gemeenten een loonkostensubsidie aan werkgevers verstrekken om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het vaststellen van de loonwaarde, waarop de loonkostensubsidie gebaseerd is, mag alleen gebeuren door een erkende loonwaardedeskundige. Gemeenten zijn verplicht om te controleren of een loonwaardedeskundige voldoet aan alle eisen om ingezet te mogen worden. In het Register van Loonwaardedeskundigen vind je zo’n erkende loonwaardedeskundige, waarmee aan de eis tot controle voldaan is.

Dit register is te vinden op: http://www.registeruniformeloonwaarde.nl

Uniforme Loonwaarde Methodiek en kwaliteitseisen

De (basis)eisen voor een loonwaardedeskundige staan opgenomen in de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021. Alleen loonwaardedeskundigen die een opleiding hebben gevolgd aan de hand van de Uniforme Loonwaarde Methodiek én die voldoen aan de overige kwaliteitseisen mogen de loonwaardebepaling voor de Participatiewet uitvoeren. Om de administratieve last voor gemeenten zo laag mogelijk te houden, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten tot het Register van Loonwaardedeskundigen. Door gebruik te maken van het register, ben je ervan verzekerd een loonwaardedeskundige te vinden die de uniforme loonwaardemethodiek toepast en die aan alle overige kwaliteitseisen voldoet.

College van Deskundigen Uniforme Loonwaardemethodiek

Er is een College van Deskundigen Uniforme Loonwaardemethodiek (CDUL) aangewezen om nadere eisen te stellen waar een loonwaardedeskundige aan moet voldoen. Ook draagt het College zorg voor de doorontwikkeling van de loonwaardemethodiek. Het CDUL bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, gemeenten, cliëntenraad, UWV en opleidingsaanbieders en is voor het register een belangrijke stakeholder. OVAL is ook hierin vertegenwoordigd.

01/06/2022

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter