Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

In verband met de COVID-19 epidemie heeft de NVAB een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.
 
Dit advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Arboverpleegkundigen hebben als BIG-geregistreerde zorgprofessionals hun eigen professionele verantwoordelijkheid. Met het bestuur van de V&VN heeft daarom afstemming plaats gevonden, zij onderschrijven onze lijn. De V&VN zorgt voor communicatie met hun eigen achterban. Ook vond ruggespraak plaats met de brancheorganisatie OVAL en netwerkorganisatie KoM.
 
Advies spreekuren tot maandag 6 april 2020 
Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseert de NVAB bedrijfsartsen om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. Zoals altijd blijft het de professionele verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of hij op enig moment voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen.
 
Wanneer het contact zich vanwege dit NVAB-advies beperkt tot een telefonisch spreekuur, zal de bedrijfsarts de inhoud en reikwijdte van zijn advies soms aan moeten passen. Ook kan de bedrijfsarts besluiten dat in een specifieke situatie een telefonisch spreekuur niet afdoende is om tot een verantwoord advies te komen. In dat geval zal hij geen advies kunnen geven of alsnog moeten besluiten tot een één-op-één spreekuur contact. Daarbij weegt hij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies te komen.
 
Dit advies geldt in elk geval tot maandag 6 april 2020. In week 14 volgt nader bericht over eventuele verlenging van dit advies. Dat zal afhangen van de situatie rond de COVID-19 epidemie van dat moment.

Bron: NVAB

18/03/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter