Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Begin april zond Minister Dekker een brief met eerste ervaringen met de UAVG aan de Tweede Kamer. O.a. naar aanleiding van de motie Koopmans zijn de ervaringen met betrekking tot de UAVG geïnventariseerd en is bezien of maatregelen moeten worden getroffen.
Daarbij is ook, zoals gevraagd in de motie Koopmans, gekeken naar de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers in geval van ziekte. De minister wijst op de op Arboportaal gepubliceerde uitleg van de Beleidsregels zieke werknemer van de AP.  Als vervolg op deze publicatie wordt een uitvraag onder de diverse stakeholders gestart. Die
kunnen zo hun ervaringen delen met de nieuwe regelgeving mede in het licht van de door SZW op 27 juli 2018 gepubliceerde praktische uitleg, waarin gewezen wordt op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en goed werknemerschap. De uitkomsten hiervan zullen met de stakeholders en de AP worden besproken.

OVAL is teleurgesteld over de inhoud van de brief. Minister Dekker had met de collega’s van het ministerie van SZW de uitvraag onder stakeholders kunnen starten na het aannemen van de motie Koopmans. De uitleg van AP maakt aanpak verzuimbegeleiding en re-integratie maar ook preventie lastig. Het zou de ministeries sieren als zij hun oor sneller en actiever te luister leggen bij betrokken partijen. Wij gaan er vanuit dat zij dit alsnog doen. OVAL zal daarin de voorbeelden uit de praktijk inbrengen.
 

09/05/2019

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter