Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Testspoor voor werkgevers
Naast de bekende GGD-teststraten (eerste spoor) wordt er gewerkt aan een aanvullend, tweede testspoor door werkgevers. Werkgevers zetten via dat spoor op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) in voor eigen personeel. In de praktijk wordt dit tweede testspoor al ingezet in een aantal initiatieven waar ook arbodiensten bij zijn betrokken. Om de sneltesten op een verantwoorde manier in praktijk te brengen heeft VWS een taskforce opgericht waarin o.a. VNO-NCW, OVAL, GGD/GHORV&VN en NVAB deelnemen. Het is belangrijk dat hier goede afspraken worden gemaakt, o.a. over het op een verantwoorde manier uitvoeren van de sneltesten.

RIVM publiceerde de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19. Naast de uitgangspunten testen op corona buiten de GGD teststraten een belangrijk document waarmee de kwaliteit van het testspoor wordt geborgd. Aan beide documenten heeft OVAL een inhoudelijke bijdrage geleverd. De IGJ houdt toezicht en treedt inmiddels handhavend op. 

Daarnaast werkt het ministerie van SZW aan een regeling om de inzet van arbodiensten en bedrijfsartsen bij dit testspoor te vergoeden. Daarnaast dient een aantal praktische punten nog te worden opgelost. Zo is er op dit moment nog eenduidige manier om positieve testuitslagen uit het tweede spoor te melden bij de GGD en vindt er overleg plaats over het melden van negatieve testuitslagen.

Vaccinatie zorgmedewerkers
Naast het overleg over sneltesten voor werkgevers zijn OVAL en NVAB in overleg met VWS en SZW over de bijdrage van arbodiensten en bedrijfsartsen aan het vaccineren van zorgmedewerkers. Dit vaccinatieproces van zorgpersoneel start uiteraard met de verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de werkgevers in de zorg zelf. De betrokkenheid van arbodiensten of zelfstandige bedrijfsartsen vloeit voort uit de werkgeversverantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken, en de in de Arbowet geregelde door ons geleverde deskundige bijstand. We zien het daarnaast als onderdeel van onze maatschappelijke opdracht een bijdrage te leveren aan de pandemiebestrijding. Die bijdrage wordt nu expliciet gevraagd door VWS. Arbodiensten beschikken over teams van BIG-geregistreerde professionals zoals arboverpleegkundigen, doktersassistenten, keuringsassistenten en (bedrijfs)artsen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Er is veel ervaring met het uitvoeren van vaccinatieprogramma’s bij werkgevers, onder andere voor de griepprik. 

Uiteraard vindt over de randvoorwaarden en uitvoering intensief en uitvoerig overleg plaats. Er staan veel vragen open, waarvan antwoorden samenhangen met nog niet beschikbare informatie, mensen of middelen. Er wordt keihard gewerkt door alle betrokken partijen. En er zal hoe dan ook intensief samengewerkt gaan worden tussen de ministeries van VWS en SZW, zorgwerkgevers, GGD-en, arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen om deze klus te klaren.

Bron: OVAL
 

04/12/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter