Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Met de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november in het vooruitzicht zijn alle politieke partijen bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Deze verkiezingsprogramma’s vormen uiteindelijk het beleid voor de komende kabinetsperiode. Voor OVAL een kans om oplossingen voor enkele maatschappelijke vraagstukken zoals de arbeidsmarktkrapte en het toenemend verzuim aan te dragen.

Om deze maatschappelijk uitdagingen aan te pakken doet OVAL vier voorstellen:
 

 • Investeer in het voorkomen van ziekte
  Investeren in preventie leidt tot minder verzuim en daarmee lagere kosten voor werkgevers. Ook lost het een deel van de arbeidsmarktkrapte op. OVAL doet daarom de oproep om investeringen in preventie, zoals leefstijlinterventies, het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en budgetcoaching, voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken. Ook zouden investeringen in preventie een verplicht onderdeel van het basiscontract en de RI&E dienen te worden.
   
 • Behoud stelsel van loondoorbetaling, maar verbeter Poortwachter
  Het systeem van twee jaar loondoorbetaling, de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en keuzevrijheid bij de inrichting van de verzuimbegeleiding zorgt voor de juiste prikkels bij werkgevers en werknemers. Door de band tussen werkgever en werknemers tijdens de ziekteperiode, en de bij de werkgever belegde verantwoordelijkheid voor de re-integratie van een zieke werknemer, wordt de duur van het verzuim bekort. Dit succesvolle systeem dient daarom niet overboord gegooid te worden.

  Echter werkgevers en werknemers ervaren knelpunten in de uitvoering van de re-integratie. Om die reden pleit OVAL ervoor om het advies van de bedrijfsarts over de medische belastbaarheid bij de RIV-toets leidend te maken en om in te zetten op een uniforme en efficiënte samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Tevens roept OVAL op om met taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg aan de slag te gaan. Zo krijgt iedereen de beste zorg door de beste medische professional.
   
 • Recht op werk en ondersteuning
  Teveel mensen vallen nu tussen wal en schip, doordat gemeenten of UWV geen of onvoldoende dienstverlening naar werk (kunnen) aanbieden. En dat terwijl er voldoende mensen zijn die dolgraag willen werken. Private dienstverleners gaan graag aan de slag met deze mensen om deze mensen naar (duurzaam) werk te begeleiden. Belemmeringen hiervoor moeten worden weggenomen.

  Daarom vraagt OVAL om een duidelijke arbeidsmarktinfrastructuur met één publiek loket met een geharmoniseerd instrumentarium om werkenden en werkzoekenden naar (publieke en private) dienstverlening toe te leiden. Het is dan van belang dat private partijen een centrale rol in de Regionale Werkcentra krijgen. Ook dient er meer te worden geïnvesteerd in publieke re-integratiedienstverlening voor mensen in de WW, ZW, Wajong en WIA en zou jobcoaching voor een bredere doelgroep beschikbaar moeten worden gesteld.
   
 • Persoonlijk inzetbaarheidsdossier en -budget voor alle werkenden
  De wereld om ons heen verandert voortdurend en het werk daarmee ook. Iedere werkende moet de mogelijkheid hebben zelf regie kunnen voeren over zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De huidige arbeidsmarkt kent echter weinig impulsen tot permanente ontwikkeling en draagt onvoldoende bij aan een leercultuur. Een Leven Lang Ontwikkelen is noodzakelijk.

  Daarom is het van belang om alle werkenden en werkzoekenden een persoonlijke ontwikkelrekening en een periodieke arbeidsmarktscan (PAS) te geven. Hiermee kunnen werknemers fiscaal voordelig sparen en kunnen werkgevers en sociale partners fiscaal voordelig geld storten. Het geld is bestemd voor scholing, loopbaanondersteuning en -coaching.
   

Met deze punten hoopt OVAL de programmacommissies handvatten te bieden voor enkele maatschappelijke uitdagingen voor de komende tijd. De conceptverkiezingsprogramma’s zullen medio begin september gereed zijn, waarna deze door de partijcongressen dienen te worden goedgekeurd.

De volledige brief vindt u hier.

21/08/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter