Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op 20 december 2018 zijn de maatregelen inzake loondoorbetaling bekend gemaakt. OVAL heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor maatregelen gericht op het ontzorgen van werkgevers en werknemers door o.a. het loonsanctiebeleid en het proces rondom re-integratie 2e spoor te verbeteren. OVAL is dan ook positief over het pakket aan maatregelen dat door Minister Koolmees aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het komend jaar zal uitwerking plaatsvinden van de maatregelen, o.a. op pilots re-integratie 2e spoor, re-integratie en arbodienstverlening in de verzuim-ontzorgverzekering en casemanagement. OVAL levert hieraan met haar leden een actieve bijdrage aan de uitwerking van deze maatregelen en implementatie daarvan per 1 januari 2020.

Kort samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat het ministerie van SZW in gesprek met UWV.
  • Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.

Een totaaloverzicht van de belangrijkste afspraken zijn te vinden in dit document en bijbehorende infographic

Meer informatie over de MKB-verzuim-ontzorgverzekering is te vinden in:

  1. Kaderconvenant MKB-verzuim-ontzorgverzekering
  2. Productconvenant MKB-verzuim-ontzorgverzekering
  3. Addendum productconvenant verzuim-ontzorgverzekering

Bron: Rijksoverheid en OVAL
 

21/12/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter