Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Om te komen tot een goed functionerende arbeidsmarkt, zijn er meer mogelijkheden om mensen aan het werk te houden of te helpen. Brancheorganisatie OVAL zou graag meer concrete acties en middelen in de Miljoenennota zien om mensen ondersteuning te bieden die nodig is. Ook zouden werkgevers meer steun moeten krijgen om preventieve maatregelen te nemen om de uitval van werkenden door ziekte te voorkomen. OVAL gaat graag samen met het kabinet aan de slag om de arbeidsmarktkrapte op te lossen.

Aanpak arbeidsmarktkrapte

Naast de aangekondigde stappen van het kabinet om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan, pleit OVAL voor een intensievere en betere publiek-private samenwerking, waarbij er sprake is van één budget. Private dienstverleners kunnen op die manier hun op maat gesneden loopbaandienstverlening aanbieden en meer mensen naar kansrijke beroepen en sectoren begeleiden.

Positief is OVAL over het feit dat het kabinet de leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloer wil versterken. En dat er, via de STAP-regeling, middelen voor het om- en bijscholen van werkenden beschikbaar wordt gesteld. Het is hierbij van belang dat de mensen die scholing het hardst nodig hebben, hier ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken.

Voorkom ziekte en uitval werkenden

OVAL roept het kabinet op maatregelen te nemen om ziekte en uitval van werkenden te voorkomen. Te veel werkenden vallen nu ziek uit, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt nog verder toeneemt. In de plannen wordt ingezet op een kabinetsbrede aanpak om Nederland mentaal gezonder en veerkrachtiger te maken. Wat OVAL betreft dient er snel en concreet actie te worden genomen om ziekte en uitval van werkenden te voorkomen.

20/09/2022

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter