Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

In een reactie op het voorgestelde wetsvoorstel voor wijzigingen in de re-integratieverplichtingen tijdens het tweede ziektejaar voor werknemers van kleine en middelgrote werkgevers, heeft OVAL zowel positieve als bezorgde geluiden geuit.

OVAL staat in principe positief tegenover het wetsvoorstel vanwege de geboden duidelijkheid en zekerheid aan werkgevers en werknemers tijdens het re-integratieproces bij ziekte. De verwachting is dat dit werkgevers zal stimuleren om vaste contracten aan te bieden en de kwaliteit van tweede spoortrajecten te verhogen. Dit vergroot de kans dat werknemers kunnen terugkeren naar werk.

Desondanks uit OVAL bezorgdheid over enkele punten in het wetsvoorstel. Allereerst over de uitvoerbaarheid, met name vanwege wachtlijsten bij sociaal-medische beoordelingen bij het UWV. Ook wordt gewezen op onduidelijkheden en nieuwe onzekerheden die het voorstel met zich meebrengt voor arbodiensten en re-integratiebedrijven, met name voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. OVAL mist tevens enkele verbeteringspunten in het tweede spoortraject, zoals de invoering van de no-riskpolis en een vroegtijdige start van zoek- en persoonsprofielen om meer mensen succesvol te plaatsen.

Het wetsvoorstel schetst twee procedures, via een overeenkomst tussen werkgever en werknemer en als dat niet lukt via het UWV, om het eerste spoor van re-integratie te beëindigen. Echter deze procedures kennen verschillende tijdstippen, hetgeen zorgt voor onduidelijkheid voor werkgevers. Dit dwingt werkgevers al vroeg tot actie, al rond week 40, wat ten koste gaat van daadwerkelijke re-integratieactiviteiten voor zieke werknemers in het eerste spoor.

Er zijn ook vragen en onduidelijkheden over de procedures en termijnen bij het UWV, wat extra druk en administratieve lasten voor werkgevers kan opleveren. OVAL heeft suggesties gedaan om de onduidelijkheden weg te nemen en pleit voor een meer gestroomlijnde aanpak. Daarnaast introduceert dit wetsvoorstel verschillende routes voor kleine en voor middelgrote werkgevers. Dit geeft onduidelijkheid en OVAL pleit daarom voor meer uniformiteit hierin. 

Ten slotte, OVAL steunt het doel van de wet om werkgevers meer duidelijkheid te geven tijdens re-integratie, maar uit bezorgdheid over mogelijke onduidelijkheden en verhoogde druk op arbodiensten en re-integratiebedrijven. OVAL doet verschillende aanbevelingen om de wet beter uitvoerbaar en effectiever te maken, zoals het standaardiseren van re-integratie via het tweede spoor en het leidend maken van adviezen van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij de UWV-beoordelingen.
 

07/12/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter