Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Utrecht – 25 juni 2018. Het gemiddelde verzuim in Nederland van medewerkers werkzaam in het mkb (< 200 medewerkers) is in 2017 gestegen naar 3,5%, ten opzichte van 3,4% in 2016. Deze stijging zet door in de eerste 5 maanden van 2018 naar 3,8%. Van het langdurend verzuim in 2017 (> 6 weken) valt 33% uit door psychische klachten, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016 (32%). Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data. Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten.

Langer ziek

Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed: “Het is zorgelijk dat de stijgende lijn van verzuim binnen het mkb ook dit jaar doorzet. Een van de verklaringen hiervoor is de griepgolf eind 2017 / begin 2018, die 6 weken langer duurde dan in 2017. Een andere verklaring is de toenemende duur (aantal dagen) van het verzuim. Medewerkers in het mkb melden zich minder vaak ziek, maar het ziek zijn duurt wel steeds langer. Als je dan bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250,- euro kost, dan heeft deze stijging voor een mkb-
ondernemer al snel een enorme impact.”

Aandeel psychisch verzuim blijft stijgen

Inzoomend op het langdurend verzuim (> 6 weken) ziet ArboNed het psychisch verzuim (waaronder stressgerelateerde klachten) licht toenemen. “Waar men een medewerker bij psychisch verzuim in 2016 gemiddeld 202 dagen kwijt was, is dit in 2017 gestegen naar gemiddeld 205 dagen. Daarbij zien we net als vorig jaar dat de parttime werkende vrouw hier het grootste aandeel in heeft: 44%. Binnen deze groep blijft het aandeel stressgerelateerd verzuim doorstijgen. Als we kijken naar de werkende mannen (fulltime en parttime) zijn klachten aan ‘het bewegingsapparaat’ de grootste oorzaak voor langdurend verzuim”, aldus Van Amerongen.

Samenwerking

Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland is niet gerust op deze ontwikkelingen. “Het is één van de redenen waarom MKB-Nederland vanaf 1 juli 2018 rond dit onderwerp optrekt met ArboNed. Vooral de wat kleinere mkb-bedrijven, tot 25 werknemers, zijn sterk in hun eigen disciplines en zijn razend druk met hun dagelijkse werkzaamheden. Zaken als arbobeleid, gezond leven en aandacht voor het voorkomen en terugdringen van verzuim komen daardoor soms lager op de prioriteitenlijst, terwijl iedereen daar wel bij gebaat is. Ook het adresseren van de verantwoordelijkheden van werknemers zelf schiet er soms bij in. Daar ligt dus een duidelijke taak. Daarom gaan we samen mkb-ondernemers ondersteunen bij hun arbozaken om zo te zorgen dat we deze stijgende trend keren.”

Praktische hulpmiddelen

Henk Hummel, algemeen directeur ArboNed: “Door de mkb-ondernemers te helpen met alle arbozaken die mogelijk aan hun aandacht ontsnappen, willen we het makkelijker voor ze maken en structureel bijdragen aan het voorkomen en verlagen van verzuim. Daarbij kiezen we vooral voor een praktische aanpak waar mkb’ers direct iets aan hebben. Door hen bijvoorbeeld te voorzien van gerichte informatie en praktische hulpmiddelen. Maar ook door het laagdrempelig beschikbaar stellen van een (online) preventief medisch onderzoek. Hiermee kunnen de risico’s in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers inzichtelijk worden gemaakt én worden aangepakt, om zo verzuim te voorkomen.”

Steun vanuit overheid

Ook de overheid stuurt met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vanaf 1 juli 2017 aan op meer aandacht voor preventie. Zo stelt de nieuwe Arbowet een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener (het ‘basiscontract’) verplicht. Hummel: “Dit geldt niet alleen voor de grote bedrijven. Ook mkb’ers moeten aan alle verplichtingen vanuit de Arbowet voldoen en meer aandacht besteden aan preventie. Nu de overgangsregeling van
een jaar op 1 juli aanstaande eindigt, neemt de kans op boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe. En die kunnen er zeker voor een mkb-ondernemer vaak flink inhakken.”

Klik hier voor een pdf van dit persbericht.

Bron: ArboNed en MKB-Nederland

25/06/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter