Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Er liggen volop kansen voor verdergaande taakdelegatie en taakherschikking voor physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) in de arbeidsgerelateerde zorg. Dit blijkt uit het recent verschenen eindrapport ‘Ruimte voor PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?’ van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 

Volgens de onderzoekers is het van belang om binnen de sector een open gesprek aan te gaan over welke competenties er nodig zijn om taakdelegatie en taakherschikking in te zetten. Zij pleiten voor het starten van een pilot om daarmee te onderzoeken op welke manier taakherschikking door een PA of VS kan worden ingezet. 

Voor OVAL is dit een bevestiging van de meerwaarde van taakherschikking binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Uiteindelijk gaat het erom, ongeacht de medische professional, dat een zieke werknemer de beste zorg krijgt. Dat moet het doel zijn. OVAL is van harte bereid om met het hele veld aan de slag te gaan met een pilot taakherschikking in de praktijk om daarmee de kansen, maar ook de knelpunten, te onderzoeken. 

De bedrijfsgezondheidszorg kampt al jaren met een tekort aan bedrijfsartsen. Dit tekort zal door de verwachte uitstroom van het aantal bedrijfsartsen die met pensioen gaan alsmede de stijgende zorgvraag door de hogere pensioenleeftijd, en het groeiende aantal mensen met een chronische ziekte alleen maar toenemen. Taakherschikking en meer taakdelegatie zijn dan ook oplossingen om dit tekort aan te pakken. Om de bedrijfsgezondheidszorg klaar te stomen voor de toekomst is het volgens de onderzoekers van belang om te bespreken welke vaardigheden er nodig zijn om de juiste medische professionals de beste zorg te bieden.

Het onderzoek geeft daarbij aan dat de PA en VS bij kunnen dragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bedrijfsgezondheidszorg, vanwege de combinatie van werkervaring op psychosociaal vlak en gedegen vaardigheid in medisch redeneren. Ook de BIG-registratie van PA en VS lijkt een pré. De meerwaarde van de PA en VS is ook dat zij deel uitmaken van een team van verschillende arboprofessionals. Voorwaarden voor een geslaagde inzet van een PA en VS zijn onder meer:

-    een goed overeenkomende visie, kennis en ervaring met bedrijfsgezondheidszorg;
-    wederzijds vertrouwen met andere arboprofessionals;
-    heldere samenwerkingsafspraken;
-    wijzigingen van de huidige wetgeving.

Om nu al stappen met verdergaande taakdelegatie en taakherschikking te zetten, doen de onderzoekers verschillende aanbevelingen richting beroepsverenigingen, opleidingsinstituten en de arbodiensten. Arbodiensten zouden daarbij de volgende stappen kunnen nemen:
 

  • Stel een visie op over het werken binnen de bedrijfsgezondheidszorg met arboprofessionals en ga vanuit die visie aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld bij het inwerken van nieuwe collega’s, tijd en ruimte inbouwen voor overleg/begeleiding, het samenstellen van nieuwe teams, overleg over samenwerkingsafspraken en evaluatie van proces. Ook zouden de professionals PA of VS in opleiding kunnen meedraaien met een bedrijfsarts.
  • Het delen van goede ervaringen met collega’s. Laat zien welke mogelijkheden er zijn en hoe deze geborgd worden, zodat er geleerd wordt van elkaars ervaringen en het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 
  • Communicatie richting de klant. Leg bij de acquisitie duidelijk uit wat de professionals PA en VS kunnen en waartoe ze zelfstandig bevoegd zijn, en leg uit hoe de werkwijze in elkaar zit – hoe de samenstelling van het team is en daarin de onderling taakverdeling, en waarom er op deze manier wordt gewerkt.
     

Lees het volledige rapport hier. -> https://zorgmasters.nl/uitgelicht/ruimte-voor-pa-en-vs-in-arbeidsgerelateerde-zorg-2/ 

07/08/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter