Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Afgelopen week vond een belangrijke bijeenkomst van OVAL plaats, geleid door voorzitter Sieb Louwsma. De middag stond bol van inspirerende presentaties, diepgaande discussies en mijlpalen voor de organisatie. Hieronder een verslag van de hoogtepunten. Sieb Louwsma opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen en gaf een korte introductie van het programma. Hij benadrukte het belang van de agendapunten en de gezamenlijke inspanningen voor diversiteit en inclusie binnen OVAL.

Ondertekening SER Charter Diversiteit

De middag werd afgetrapt met een moment rond het ondertekenen van het SER Charter Diversiteit. Myrthe Born van de SER gaf een informatieve presentatie over het SER Charter Diversiteit. Ze besprak de opdracht van de SER, de achtergrond van het charter en de activiteiten van de werkgroep Diversiteit en Inclusie binnen OVAL. Vervolgens gingen Nadira Ettahiri en Lisette van Breugel in op de aanpak van respectievelijk de werkgroep Diversiteit en Inclusie en ArboUnie. ArboUnie is sinds 2015 aangesloten bij het Charter Diversiteit.

Het hoogtepunt was de ondertekening van het Charter Diversiteit door Sieb Louwsma en Lisette van Breugel, waarmee OVAL zich formeel verbindt aan de doelstellingen van het charter. Jeanina Boots van Randstad Risesmart en Wouter van der Haar van Stichting Jobstap deelden hun succesverhalen en strategieën voor het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen hun organisaties.

SER Charter Diversiteit 

Met de ondertekening van het Charter is OVAL toegevoegd aan de lijst met ondertekenaars. Een mooie mijlpaal in ons doel van een meer diverse en inclusive maatschappij. Daarbij willen we je wijzen op het kennisplatform van SER Diversiteit in Bedrijf. Op dit platform is veel informatie te vinden over diversiteit in organisaties. Ook kun je je als organisatie aanmelden voor verschillende lokale voorzieningen rondom diversiteit. Zo zijn er onder andere in Rotterdam en Utrecht initiatieven waarbij jij je kan aanmelden en ga je op een laagdrempelige manier aan de slag met diversiteit binnen jouw bedrijf. 

Introductie nieuwe directeur OVAL: Karin Hoogteijling

Karin Hoogteijling stelde zich voor aan de leden en deelde haar inspirerende verhaal over haar achtergrond en motivatie. Sieb Louwsma sprak zijn vertrouwen uit in haar leiderschap en bedankte haar voor haar enthousiasmerende introductie.

Verenigingszaken

Na het ondertekenen van het Charter Diversiteit en de introductie van Karin Hoogteijling vervolgde de bijeenkomst met het bespreken van verschillende verenigingszaken:

Jaarrekening en auditcomité 

Sieb Louwsma gaf een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening van 2023. Hij vermeldde dat de accountant akkoord is gegaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV. Tijdens de bespreking werden vragen gesteld over enkele posten, waaronder de “Mutatie voorz. dubieuze debiteuren” en de kosten en baten van de Week van de Werkstress. Sieb gaf uitleg en benadrukte dat de ALV instemde met de jaarrekening van 2023. Daarnaast kondigde hij aan dat Monique Schutrups is toegetreden tot het auditcomité.

Nieuwe Bestuursleden

Monique Ballering en Wouter van der Haar werden unaniem gekozen als bestuursleden voor de marktgroepen Vitaliteit en Activering & Loopbaan. Beiden deelden hun toekomstplannen en werden warm ontvangen.

Ledenonderzoek 2023

Roel Fransen presenteerde de resultaten van het ledenonderzoek 2023, met aanbevelingen zoals een focus op kwaliteit, duidelijkheid over waar OVAL voor staat, en bevordering van ledenparticipatie. Hij benadrukte de noodzaak om OVAL om te vormen tot een ‘Vereniging 3.0’, waarin leden actiever betrokken zijn bij de activiteiten. Leden werden uitgenodigd om hierover verder in gesprek te gaan.

Big Data-project

Marije de Jong gaf een update over het Big Data-project dat op 1 mei van start is gegaan. Ze nodigde leden uit om deel te nemen en legde het proces uit. Er werden vragen gesteld over de representativiteit van de gegevens en de benodigde data-invoer. Sieb Louwsma lichtte toe dat de kosten van dit project ongeveer €30.000 per jaar bedragen en dat er later een evaluatie zal plaatsvinden.

Marktontwikkelingen

Marie-Claire Troost en Roel Fransen bespraken de marktontwikkelingen binnen de sectoren Vitaliteit en Activering & Loopbaan, inclusief de SER Arbovisie 2024 en samenwerking met NOLOC en UWV.

Afsluiting

Tijdens de rondvraag lichtte Lisette van Breugel toe dat de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion na 2024 zal worden ondergebracht bij Arditum Arbodienst vanwege wettelijke vereisten. Leden ontvangen hier later meer informatie over per mail. Voorzitter Sieb Louwsma werd nog in het zonnetje gezet vanwege het 25-jarig jubileum van de Louwsma-Groep.

03/07/2024

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter