Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Tot half november hadden we goede hoop om de OVAL ledenbijeenkomst met aansluitende borrel live te organiseren in Nieuwegein. Helaas waren we door de aangescherpte coronamaatregelen toch genoodzaakt om er een digitale bijeenkomst van te maken. Desondanks kijken wij terug op een succesvolle ledenbijeenkomst met veel interactie. De afscheidsborrel voor Petra van de Goorbergh en oud-bestuursleden wordt verplaatst naar juni 2022.

Maarten Camps en OVAL-leden gaan in gesprek en zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking te versterken
Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur van het UWV, ging samen met OVAL-leden het gesprek aan over de nieuwe strategie van het UWV. Thema’s als de regionale mobiliteitsteams, menselijk maatwerk en preventie kwamen aan de orde. Leden maakten van de situatie gebruik om kritische vragen te stellen over de positie van private re-integratie,- en loopbaanbedrijven in de plannen van het UWV en ook de rol van arbodienstverlening op het gebied van preventie kwam ter sprake.

Maarten Camps toonde zich een warm voorstander van publiek-private samenwerking om samen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Voor de nabije toekomst is er voldoende gespreksstof om met het UWV in gesprek te blijven.

Ledenvergadering
Tijdens de ALV is Monique Schutrups (Equilar) verkozen tot bestuurslid voor het Marktgroepbestuur Vitaliteit.  Voor het Marktgroepbestuur Activering en Loopbaan is na een verkiezing Nadira Ettahiri verkozen voor een tweede bestuurstermijn. Voor het Marktgroepbestuur Vitaliteit zijn er nog twee zetels vacant. Enthousiaste leden die meer informatie willen over bestuurslid worden, kunnen contact opnemen met het secretariaat info@oval.nl.

Ook is er in de ledenvergadering stilgestaan bij de succesvolle Week van de Werkstress, de ZonMW subsidie aanvragen die zijn gehonoreerd, het ledenonderzoek en de regionale mobiliteitsteams. Het activiteitenplan 2022 en de bijbehorende begroting zijn gepresenteerd en door de ledenvergadering vastgesteld.

Tot slot heeft Sieb Louwsma een afscheidswoord gehouden voor Petra van de Goorbergh die voor de laatste keer als directeur van OVAL aanwezig was. Met een mooie bos bloemen en een woord van dank sloot Petra van de Goorbergh, de ledenvergadering af.

In juni 2022 vindt de volgende ledenbijeenkomst van OVAL plaats. We gaan uit van een live ontmoeting met afscheidsborrel.

07/12/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter