Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Afgelopen week lanceerde het kabinet het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen. Het kabinet gaat de arbeidsmarktkrapte in de techniek en ICT aan de hand van vier pijlers aanpakken. OVAL steunt dit actieplan, maar mist de belangrijke rol die loonbaan en re-integratiebedrijven kunnen bieden om mensen richting de ICT en techniek te begeleiden.

Om meer mensen richting klimaat- en digitale banen te begeleiden zet het kabinet in op vier pijlers:

1. Verhogen instroom in bètatechnisch onderwijs

Om de instroom te verhogen zet het kabinet in op sterker Techniekonderwijs en meer techniekpromotie, inzet hybride docenten, promoten maatschappelijke diensttijd in de zorg, onderwijs en klimaat/techniek. Maar ook meer focus op banen in tekortsectoren zoals de klimaat- en digitale transitie via het Regionaal Investeringsfonds MBO en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.Het behoud en vergroten van de instroom in de bètatechnische arbeidsmarkt.

2. Het kabinet stelt hierbij voor om meer jobcarving, open hiring, praktijkleren en hulp bij het matchen op skill in te zetten.

Tevens stelt het kabinet voor om de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Dit willen ze o.a. doen door het STAP-budget voor specifieke doelgroepen of arbeidsmarktdoelen in te zetten. Ook wil het kabinet succesvolle publiek-private samenwerkingen (pps’en) opschalen. Het kabinet investeert via het Nationaal Groeifonds daar 210 miljoen euro in.

3. Arbeidsproductiviteitsgroei

Het kabinet wil meer inzetten op arbeidsproductiviteitsgroei door (proces)innovaties en digitalisering.

4. Versterken governance en tegengaan versnippering.

Het gehele overzicht van acties bij het Actieplan Groene en Digitale Banen is hier te vinden: Overzicht acties groene en digitale banen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

OVAL biedt graag de helpende hand om meer mensen naar groene en digitale banen te begeleiden. Helaas wordt de kennis en kunde van OVAL-leden in deze brief nog niet benoemd. OVAL gaat graag aan de slag om goede voorbeelden vanuit leden naar voren te brengen. Zeker in het kader dat, zoals het kabinet ook constateert, werkgevers en werkzoekenden elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Zo geeft het kabinet aan dat Er veel winst [is] te behalen door betere afstemming. In de arbeidsmarktregio’s zijn regionale mobiliteitsteams (RMT’s) actief om vraag en aanbod dichterbij bij elkaar te brengen door mensen aanvullende dienstverlening te bieden en de stap naar (ander) werk te ondersteunen.

OVAL ziet de brief als een stap in de goede richting en een heldere beschrijving van een aantal knelpunten. We roepen het kabinet op de kennis en kunde van OVAL leden op het gebied van vitaliteit, loopbaan en activering te implementeren in de aanpak. Om die oproep te ondersteunen zouden we graag in contact komen met OVAL leden om goede voorbeelden te bespreken die we kunnen voorleggen in Den Haag.

09/02/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter