Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

UWV heeft ons geïnformeerd over het tijdelijk beleid van UWV inzake de RIV-toets. De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Uitgangspunt van het UWV is dat de beoordeling van het reintegratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaatsvindt. Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) over die grens dreigen te gaan. Vastgesteld moet worden of er gezien deze bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en of de verwachte procesgang gevolgd kon worden. Hierbij gaan we rekening houden met de maatregelen die genomen zijn in het kader van de Covid-19 situatie.

Op de website https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx staan de uitgangspunten beschreven voor de administratieve- en inhoudelijke beoordeling die hierbij zullen worden gehanteerd. De aldaar beschreven uitgangspunten zijn van toepassing bij de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) voor werknemers na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, ZW-verzekerden die werkzaam zijn bij eigenrisicodragers ZW en de zogenoemde einde dienstverbanders.

UWV blijft tijdens deze crisisperiode doorgaan met het verrichten van deskundigenoordelen, claimbeoordelingen en herbeoordelingen. De beoordelingen zullen noodzakelijkerwijs plaatsvinden op basis van stukken en waar nodig zal telefonisch aanvullende informatie worden verkregen. Mocht een claimbeoordeling niet kunnen plaatsvinden, dan zal UWV een voorschot verstrekken. Bij aangevraagde herbeoordelingen die niet kunnen worden verricht op basis van ontvangen informatie maken we gebruik van de mogelijkheid om de beslistermijn wegens overmacht op te schorten. Daarnaast zal veilig beeldbellen via Microsoft Teams beschikbaar komen binnen UWV voor de dienstverlening met hun klanten.

14/04/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter