Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

In een Kamerbrief van 4 februari wordt inzicht gegeven in de cijfers rond thuiswerken, de maatregelen van de overheid om dit te bevorderen en het aantal besmettingen op de werkvloer.

 • 73% van de werknemers die zeggen thuis te kunnen werken, doet dit ook (RIVM, januari 2021).
 • 48% van de werknemers werkt daadwerkelijk thuis, waarvan 34,5% volledig (TNO, november 2020).
 • 9% geeft aan meer thuis te kunnen werken, waarvan de helft dit op verzoek van de werkgever niet doet en de andere helft op basis van de eigen voorkeur.
 • Met name ouders met jonge kinderen ervaren het thuiswerken als zwaar.
 • De algehele ervaren gezondheid van de werknemers die in najaar 2020 thuis werkten, is in november 2020 niet verslechterd ten opzichte van een jaar eerder, zelfs licht verbeterd.
 • Onder de thuiswerkers is het aandeel met burn-out klachten stabiel vergeleken met een jaar eerder.
 • Van de thuiswerkers gaf 75% aan (zeer) tevreden te zijn met het leven, dit geldt ook voor werknemers die op de werklocatie werkten. 
 • In het najaar was 14% van de werknemers die thuiswerkten sterk eenzaam. Dit is derhalve reden tot zorg.
 • Voor de thuiswerkers nam het aandeel werknemers met klachten aan nek, armen en schouders af ten opzichte van een jaar eerder (van 42% naar 38%).
 • Voor werknemers die thuis werkten was er geen significant verschil in werk-privé-disbalans ten opzichte van een jaar eerder (9%).
 • Jongeren t/m 29 jaar die thuiswerkten, gaven ten opzichte van de overige thuiswerkers aan vaker een zeer goede gezondheid te hebben (91%) en zijn minder vaak sociaal eenzaam (79%).

Thuiswerkers lijken er vooralsnog het beste van te maken, maar specifieke aandacht voor het welbevinden van thuiswerkers, ook voor de langere termijn, vanuit werkgevers, sociale partners en het kabinet blijft noodzakelijk. Zeker gezien de ervaren eenzaamheid onder een deel van de thuiswerkers en het stabiel hoge aantal burn-outklachten.

RIVM rapporteert t wekelijks over de verschillende oorzaken van besmettingen. In de rapportage die betrekking heeft op de week van 26 januari-2 februari14, kwam naar voren dat 17,7% van alle positief geteste mensen waarvan de besmettingsbron achterhaald kan worden in de werksetting besmet zijn geraakt. Zorgmedewerkers maken een relatief groot deel uit van het totaal aantal gemelde personen met een positieve testuitslag.

Het TNO-onderzoek laat zien dat het aandeel werknemers dat (deels) op locatie werkt dat aangaf dat de werkgever de algemene COVID-maatregelen toepast, hoog is en in november 2020 iets is toegenomen naar 90%. Het aandeel op locatie werkende werknemers dat aangaf dat de werkgever beschermingsmiddelen ter beschikking stelt, is gestegen van 61% in de zomer naar 77% in het najaar. Het merendeel (84%) van de werknemers die aangeven dat de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt, droeg in het najaar ook beschermingsmiddelen op de werkplek. Verder kan 93% zich vaak of altijd aan de hygiëne maatregelen houden. Het naleven van de algemene maatregel afstand houden gaat ook beter dan tijdens de zomer, maar een derde van de werknemers (34%) kan niet vaak of altijd afstand houden van collega’s, en 48% kan dat niet van klanten. Bij de Kamerbrief is ook een rapportage opgenomen van de coronameldingen die bij de Inspectie SZW zijn binnengekomen. Teneinde adequater te kunnen optreden bij geconstateerde besmettingen op de werkvloer heeft het kabinet de Inspectie SZW, als onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, inwerking getreden op 1 december 2020, tijdelijk meer wettelijke mogelijkheden gegeven om in te grijpen, indien nodig. Zo kan de Inspectie bij werkgevers die in ernstige mate nalaten maatregelen te nemen om de werknemers te beschermen tegen besmetting, op basis van de tijdelijke wijziging van de Arbowet werkzaamheden stilleggen en/of direct een boete opleggen.

In deze video worden de cijfers van het TNO-onderzoek kort samengevat.

17/02/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter