Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

In 2017 is een experiment gestart met de vervroegde inzet van de no-riskpolis in de Ziektewet. De no-riskpolis is een regeling voor werkgevers die werknemers met een ziekte of handicap in dienst nemen. Normaal gesproken krijgen mensen na de aanvraag van een WIA-uitkering, na twee jaar ziekte, recht op een no-riskpolis.  

Het ontstaan van dit recht werd met het experiment één jaar vervroegd: alle ZW-gerechtigden die minstens één jaar ziek waren en voor wie UWV een eerstejaars ziektewetbeoordeling verrichte, kregen recht op een no-riskpolis. De veronderstelling was dat een no-riskpolis het voor werkgevers makkelijker zou maken om iemand met gezondheidsbeperkingen aan te nemen.

Het experiment maakt duidelijk dat de no-riskpolis niet zonder meer een wondermiddel is om mensen vanuit de Ziektewet aan een baan te helpen. De no-riskpolis leidde er niet toe dat mensen vaker of duurzamer werk vonden. Dit wil niet zeggen dat de no-riskpolis in de Ziektewet geen enkel effect had, of niet meer effect zou kunnen hebben. In de praktijk kwam de no-riskpolis in veel sollicitatieprocedures niet ter sprake: de sollicitant dacht er niet aan. Dit terwijl de sollicitant vaak wel de gezondheid ter sprake bracht. Hierdoor heeft het instrument zijn eventuele toegevoegde waarde niet kunnen bewijzen. De no-riskpolis kan alleen werken als werknemer en werkgever bekend zijn met de regeling en de sollicitant er dan ook voor kiest over zijn gezondheidsbeperkingen te vertellen.

Minister Koolmees heeft een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met de resultaten van het experiment. Koolmees heeft op basis van deze resultaten besloten om niet tot vervroegde toekenning van de no-riskpolis over te gaan.

Kamerbrief over no-riskpolis

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 

29/10/2019

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter