Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Het Verbond van Verzekeraars en OVAL hebben de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen geactualiseerd. De nieuwe versie van de handleiding (juli 2020) betreft een aantal kleine tekstuele aanpassingen en verbeterpunten.

In het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst verwerkt de inkomensverzekeraar gegevens. In 2014 is door het Verbond van Verzekeraars en OVAL de Handleiding Privacy Inkomensverzekeringen opgesteld om inzicht te bieden in het wettelijk kader en de daaruit af te leiden toegestane informatiestromen tussen de bij de claimbeoordeling, verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke en/of arbeidsongeschikte werknemers betrokken partijen. De handleiding is een praktische invulling van de (U)AVG en de daarop gebaseerde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. De handleiding omvat tevens de al eerder opgestelde handleiding privacy verzuimverzekeringen, uitgebreid met richtlijnen voor de omgang met persoonsgegevens in het kader van de WGA-ERD verzekering.

De actualisatie van de handleiding gaat om administratieve aanpassingen op basis van:

  • De verduidelijking van de basisprincipes uit de (U)AVG, zoals het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsbeginsel en het recht op vernietiging.   
  • De verwerking van de AMvB uit 2018 waarin een wettelijke basis is gelegd voor het verwerken van (persoons)gegevens van werknemers in de verzekeringsovereenkomst.  
  • De reikwijdte van de Casemanager in de Wet Verbetering Poortwachters.  
  • Actualisatie en toevoeging van relevante wetteksten  

De nieuwste versie van de handleiding (juli 2020) is hier te downloaden.

Bron: Verbond van Verzekeraars en OVAL

11/09/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter