Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

UWV heeft het uurtarief voor re-integratiediensten verhoogd naar 86,-. Dit naar aanleiding van signalen vanuit OVAL dat, vanwege de prijsstijgingen, de tarieven niet kostendekkend zijn. Het nieuwe tarief geldt vanaf 1 januari 2023.

Afgelopen jaar heeft OVAL bij het UWV aangedrongen op verhoging van het uurtarief voor re-integratiediensten. OVAL-leden zien door de prijsstijgingen de kosten enorm toenemen. Bovendien is het uurtarief sinds 2020 niet meer verhoogd. Op basis van deze signalen heeft het UWV Cebeon B.V. een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren om een kostendekkend uurtarief voor re-integratiediensten vast te kunnen stellen. Leden van OVAL hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Aanpassing uurtarief

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek wordt het uurtarief per 1 januari aangepast naar € 86,-. Dit nieuwe uurtarief geldt voor alle opdrachten voor het uitvoeren van een re-integratiedienst die vanaf 1 januari 2023 worden gegeven. Bij het berekenen van dit nieuwe uurtarief zijn componenten als loonkosten, gemiddelde werkgeverslasten, pensioenpremie en bedrijfsuitgaven meegenomen. Bij de berekening is ook rekening gehouden met een opslag van 10% voor winst en bedrijfsrisico. Tot slot heeft men op basis van inflatiecijfers van oktober 2022 ook een prijsindexactie toegepast.

Onder deze € 86,- euro vallen ook de reiskosten. Het normbedrag hiervan wordt verhoogd naar € 0,21 per km. Dit betekent dat het bedrag voor vergoeding van reiskosten aan de cliënt met dezelfde factor verhoogd wordt naar € 4,67.

Begeleiding bij Scholing

Naast de verhoging van het uurtarief heeft het UWV ook aanpassingen doorgevoerd in de modulaire re-integratiedienst ‘Begeleiding bij scholing’. Deze dienst is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. Tot nu toe was het mogelijk om deze dienst eenmalig in te zetten voor begeleiding voor de duur van de te volgen scholing. Nu is in de praktijk gebleken dat er meerjarige scholingen worden gevolgd waarbij het nodig is om ‘begeleiding bij scholing’ in te zetten gedurende de gehele scholingsperiode. Als dan na het eerste jaar blijkt dat het succesvol is en de cliënt doorstroomt naar een volgend schooljaar, is het maximum van 49 begeleidingsuren niet altijd voldoende. Om ook in deze situatie in het volgende jaar begeleiding in te kunnen zetten, is het vanaf nu mogelijk om deze dienst per jaar in te zetten. Na het 1e jaar scholing wordt opnieuw gekeken of begeleiding nog nodig is, en kan een nieuwe dienst ‘begeleiding bij scholing’ worden ingezet.

UWV inkoopkader re-integratiediensten

Het UWV heeft ervoor gekozen om de Re-integratiediensten voor klanten die naar werk worden begeleid, door middel van een Inkoopkader te contracteren. Het Inkoopkader houdt kort gezegd in dat een raamovereenkomst wordt gesloten met elke aanvrager op wie geen van de uitsluitingsgronden van toepassing is. Het UWV heeft besloten tot het doen van twee aanpassingen van dit inkoopkader re-integratiediensten. Het gaat om de regeling begeleiding bij scholing en het uurtarief bij inkoop re-integratiediensten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over, de berekening van, het nieuwe uurtarief of de begeleiding bij scholing, neem dan contact met ons op via info@oval.nl.   

16/01/2023

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter