Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

De voorlopige resultaten van de Aanpak 45+ in termen van uitstroom uit de bijstand zijn lager dan bij de start van het experiment werd verwacht. Op basis van de registratie van de gemeente is de uitstroom naar betaald werk 15 procent.

De belangrijkste reden voor de tegenvallende uitstroomcijfers is een grotere afstand tot de arbeidsmarkt van deze bijstandsklanten dan op basis van hun (verouderde) indeling op de Almeerse Participatieladder (arbeidsactivering en arbeidstoeleiding) werd verwacht. 

Vanwege deze andere samenstelling van de klantengroep is bij veel klanten noodgedwongen de nadruk komen te liggen op sociale activering en eerste stappen richting arbeidsmarktparticipatie. Dit zien we ook terug in de procesevaluatie, waaruit blijkt dat bepaalde instrumenten binnen de Aanpak 45+ minder zijn ingezet (bijvoorbeeld het maatwerkbudget) en andere juist meer (onder andere werkervaringsplaatsen). Voor deze groep klanten is de Aanpak 45+ minder geschikt. De vraag die dit wel oproept is in welke mate er nog bijstandsklanten van 45 jaar en ouder zijn die, gegeven de huidige arbeidsmarktsituatie, voldoen aan de kenmerken van bijstandsklanten van drie jaar geleden waarvoor de Aanpak 45+ oorspronkelijk is opgezet.

Bron: Regioplan

26/11/2019

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter