Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.


Dat is de kop van het persbericht van het Centraal Planbureau. Eén op de vijf à zes statushouders verhuist binnen de inburgeringstermijn van drie jaar naar een andere gemeente, maar ze verhuizen niet naar gemeenten waar ze een grotere baankans hebben. Ook is het verhuisgedrag van nieuwkomers moeilijk te voorspellen. Gemeenten kunnen daarom het beste direct starten met de inburgering en begeleiding van statushouders naar werk, zowel uit maatschappelijk als gemeentelijk belang. Dit blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Investeren in de arbeidsmarktintegratie van statushouders’ dat op 2 september 2021 is verschenen. OVAL staat al jaren achter het standpunt dat gemeenten direct werk moeten maken van de arbeidsparticipatie van nieuwkomers en is dan ook blij met het wetenschappelijk advies van het CPB.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in en gaan gemeenten weer de regie voeren over de inburgering van nieuwkomers. Belangrijk doel van de nieuwe wet is een snellere integratie op de arbeidsmarkt. Daarvoor wordt met name ingezet op zogenoemde duale trajecten waarbij gemeenten direct (vrijwilligers)werk zoeken voor inburgeraars. Dit vraagt extra investeringen van gemeenten in de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het kan voor gemeenten dus aantrekkelijk zijn hun inspanningen vooral te richten op degenen van wie ze verwachten dat ze in hun gemeente blijven. Het CPB-onderzoek laat echter zien dat het moeilijk is om goed te voorspellen welke nieuwkomers in de gemeente zullen blijven en welke niet. Het advies aan gemeenten is dan ook: ga ervan uit dat ze blijven. 

Het CPB-onderzoek toont ook aan dat statushouders over het algemeen niet zelf verhuizen naar gemeenten of regio’s waar zij een grotere baankans hebben. Het onderzoek onderstreept dan ook dat het voor de arbeidsmarktintegratie belangrijk is dat statushouders bij voorkeur direct worden gehuisvest in een regio waar hun baankansen het grootst zijn. Dat kan door rekening te houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de nieuwkomer en deze te koppelen aan de arbeidsmarktkenmerken van een regio.
 

02/09/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter