Branche voor duurzame inzetbaarheid

Lid worden

Interesse in een lidmaatschap?

OVAL kent een regulier lidmaatschap en een aspirant lidmaatschap.

Regulier lidmaatschap

OVAL behartigt de belangen van de branche en versterkt haar imago bij opdrachtgevers, beleidsmakers, politiek en publieke opinie. Het lidmaatschap van OVAL biedt u vele voordelen, zoals up to date informatie over nieuwe ontwikkelingen, toegang tot symposia en ander bijeenkomsten, eenmaal per week een digitale nieuwsbrief, en toegang tot het besloten deel van de OVAL-site met onder meer relevante branche-informatie. Over alle voordelen van een OVAL lidmaatschap kunt u op de pagina Ledenservice meer lezen.

Download: het aanmeldformulier voor het lidmaatschap van OVAL.

Reguliere leden kunnen gebruik maken van de volgende diensten van OVAL:

 • Toegang tot het ledennet van OVAL
 • 1x per week nieuwsbrief
 • Betrokkenheid bij de inhoudelijke discussie op het gebied van vitaliteit, loopbaan en activering en de belangenbehartiging van OVAL bijvoorbeeld door deelname aan tijdelijke werkgroepen
 • Uitnodigingen voor netwerk- en themabijeenkomsten van OVAL
 • Gebruik van de volgende ledenservices van OVAL:
 • Informatie-uitwisseling en praktische handreikingen.
 • Helpdesk: telefonisch, email en LedenNet op de website.
 • Toegang tot activiteiten en diensten VNO-NCW.
 • Kortingen op beursdeelnames, abonnementen op tijdschriften relevant voor de branche.
 • Korting op arbeidsjuridische dienstverlening van BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers.
 • ANP Perssupport voor het publiceren van persberichten op ANP en Twitter.
 • Gezamenlijke advertenties/ advertorials.
 • Geschillencommissie Arbodiensten of klachtenregeling OVAL.
 • Op de website van OVAL wordt het lidmaatschap van uw organisatie zichtbaar gemaakt.

Reguliere leden:

 • zijn opgenomen in onze zoekmachine voor opdrachtgevers
 • kunnen zich profileren met ons logo of met de titel 'lid van OVAL' op uw website of andere uitingen
 • ontvangen een ledencertificaat (te gebruiken voor bijvoorbeeld aanbestedingen)
 • kunnen best practices aanleveren voor op de website of andere communicatie-uitingen van OVAL.
 • hebben stemrecht en komen in aanmerking voor officiële bestuurszetels

Organisaties die toetreden tot OVAL verklaren:

 • commitment aan de doelstellingen van OVAL zoals beschreven in de statuten
 • te kunnen voldoen aan de eisen voor transparantie en kwaliteit, zoals beschreven in het huishoudelijk reglement en in de gedragscode
 • te staan voor integere bedrijfsvoering en bereid te zijn daartoe integriteitsbeleid te voeren
 • dat er geen sprake is van kruissubsidiëring (publieke middelen voor private activiteiten)
 • niet in staat te zijn van faillissement of surséance van betaling
 • geen voorwerp te zijn (geweest) van justitieel/fiscaal onderzoek
 • zich te committeren aan de klachtregeling die geldt voor OVAL-leden. Voor gecertificeerde arbodiensten is dat het Reglement Geschillencommissie Arbodiensten, voor de overige leden is dat vanaf 1 maart 2016 het Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL)

Naast verklaring van het bovenstaande is benodigd bij aanmelding:

 • inschrijfbewijs Kamer van Koophandel
 • accountantsverklaring of brief van de accountant om omzet aan te tonen

Contributie

De contributie is gerelateerd aan de omzet behaald met dienstverlening op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Daarnaast wordt eenmalig entreegeld gevraagd bij toetreding. Het aantal stemmen is gekoppeld aan de contributie.

Schijf

Omzet vanaf

Omzet t/m

Contributie over schijf (cumulatief)

Entreegeld

Aantal

stemmen

A

-

€ 500.000

€ 1.850

€ 500

1

B

€ 500.000

€ 2.500.000

0,002400

€ 1.750

2

C

€ 2.500.000

€ 5.000.000

0,001860

€ 3.250

3

D

€ 5.000.000

€ 10.000.000

0,000820

€ 4.750

4

E

€ 10.000.000

€ 25.000.000

0,000390

€ 5.750

5

F

€ 25.000.000

€ 50.000.000

0,000290

€ 7.000

6

G

€ 50.000.000

-

0,000250

€ 8.500

7


Voorwaarden aspirant lidmaatschap

 • De looptijd van het aspirant-lidmaatschap bedraagt één jaar, start gedurende het kalenderjaar is ook mogelijk.
 • Gedurende de periode van het aspirant-lidmaatschap kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een regulier lidmaatschap.
 • Bij omzetting van het aspirant-lidmaatschap in een regulier lidmaatschap wordt het betaalde bedrag voor het aspirant lidmaatschap verrekend met het entreegeld voor het reguliere lidmaatschap, tot een maximumbedrag van het entreegeld.
 • Opzeggingen dienen uiterlijk één maand voor het verstrijken van de looptijd van het aspirant-lidmaatschap te worden gedaan.
 • Zonder tijdige opzegging gaat het aspirant-lidmaatschap automatisch over in een regulier lidmaatschap, waarna de voorwaarden en tarieven van het reguliere lidmaatschap gelden (zie hierboven).
 • Organisaties kunnen slechts eenmalig gebruikmaken van het aspirant-lidmaatschap.
 • Organisaties die in het huidige of voorgaande kalenderjaar lid zijn geweest van OVAL, kunnen geen gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap.
 • Aspirant-leden betalen voor één jaar:
  • € 1.000 euro ex BTW bij een omzet < 500.000 per jaar;
  • € 2.000 euro ex BTW bij een omzet van > 500.000 per jaar.

De voorwaarden voor het aspirant-lidmaatschap gelden vanaf 1 januari 2014.

Aspirant-leden kunnen gebruik maken van de volgende diensten van OVAL:

 • Toegang tot het ledennet van OVAL
 • 1x per week nieuwsbrief
 • Betrokkenheid bij de inhoudelijke discussie op het gebied van vitaliteit, loopbaan en activering en de belangenbehartiging van OVAL bijvoorbeeld door deelname aan tijdelijke werkgroepen
 • Uitnodigingen voor netwerk- en themabijeenkomsten van OVAL
 • Gebruik van de volgende ledenservices van OVAL:
 • Informatie-uitwisseling en praktische handreikingen.
 • Helpdesk: telefonisch, email en LedenNet op de website.
 • Toegang tot activiteiten en diensten VNO-NCW.
 • Kortingen op beursdeelnames, abonnementen op tijdschriften relevant voor de branche.
 • Korting op arbeidsjuridische dienstverlening van BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers.
 • ANP Perssupport voor het publiceren van persberichten op ANP en Twitter.
 • Gezamenlijke advertenties/ advertorials.
 • Geschillencommissie Arbodiensten of klachtenregeling OVAL.
 • Op de website van OVAL wordt het aspirant-lidmaatschap van uw organisatie zichtbaar gemaakt.

Aspirant leden

 • zijn niet opgenomen in onze zoekmachine voor opdrachtgevers
 • kunnen zich niet profileren met ons logo of met de titel 'lid van OVAL' op uw website of andere uitingen
 • ontvangen geen ledencertificaat (te gebruiken voor bijvoorbeeld aanbestedingen)
 • kunnen geen best practices aanleveren voor op de website of andere communicatie-uitingen van OVAL.
 • hebben geen stemrecht en komen niet in aanmerking voor officiële bestuurszetels

Benodigde stukken t.b.v. aanvraag aspirant lidmaatschap OVAL

Voor de aanvraag van het lidmaatschap zijn de volgende stukken benodigd welke met dit formulier meegezonden dienen te worden.

 • Inschrijfbewijs Kamer van Koophandel. De organisatie dient via het inschrijfbewijs aan te tonen dat deze in een aparte rechtsvorm opereert.
 • Jaarrekening of accountantsverklaring of brief van de accountant waarin de omzet van het laatste boekjaar wordt aangetoond. Op basis van de omzet wordt de contributie berekend zoals hieronder is toegelicht.

Download: het aanmeldingsformulier voor het aspirant lidmaatschap van OVAL.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient per aangetekend schrijven te gebeuren. Indien opzegging door het lid uiterlijk op 30 september van enig jaar plaatsheeft bij het secretariaat, eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Indien opzegging door het lid na 30 september van enig jaar wordt ontvangen, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende jaar (Nieuwe statuten OVAL, artikel 7, einde lidmaatschap, lid 3)

Meer informatie over het lidmaatschap? Bel het secretariaat op 013-5944456 of mailt u ons op info@oval.nl