Branche voor duurzame inzetbaarheid

Activiteiten

OVAL werkt langs de volgende lijnen aan een sterke en dynamische branche.

Belangenbehartiging - de stem namens de branche

OVAL draagt de visie en koers van de leden uit op de markt en in het maatschappelijke en politieke debat.

 • OVAL geeft input voor nieuwe en aanpassingen in wet- en regelgeving.
 • OVAL werkt aan het vergroten van de markt door het agenderen van belangrijke thema's zoals de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, gezondheidsmanagement, preventie, duurzame inzetbaarheid, WAI, WAJONG, jobcoaching, inburgering, leerwerkprojecten, mobiliteit, kwaliteit en professionalisering, verzuimbegeleiding, privacy, level playing field tussen publieke en private partijen, samenhang tussen arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs en zorg, beperking administratieve lasten bij aanbestedingen en nog veel meer.
 • OVAL bevordert de positieve beeldvorming van onze branche door overleg, brieven, persberichten, werkbezoeken, inbreng in media, congressen en via eigen publicaties zoals 'Handreiking Niemand Buitenspel' en de krant 'Werken is toch gezond...?!' met best practices uit de branche.
 • Ons netwerk omvat stakeholders als de ministeries van SZW, VWS, OCW, ELI en BZK, werkgevers (VNO-NCW en MKB), FNV, CNV, De Unie/MHP, UWV, Verbond van Verzekeraars, UWV, ABU, NRTO, Divosa, Cedris, SER, Noloc, NVAB, NVvA en politieke partijen.

Samenwerking en netwerken - het platform van de branche

OVAL verbindt, ondersteunt en stimuleert door innovatieve activiteiten, ontmoetingen en kennisdeling van leden onderling te initiƫren.

 • Thema- en netwerkbijeenkomsten, waaronder een jaarlijks symposium.
 • Ledenbijeenkomsten.
 • Expertgroepen en commissies voor bundeling van expertise, standpuntvorming over specifieke thema's en ondersteuning van het bestuur en secretariaat.

Ledenservice

OVAL biedt diensten, informatie en advies aan leden ter ondersteuning van business en bedrijfsvoering

 • Informatie-uitwisseling en praktische handreikingen.
 • Digitale nieuwsbrief.
 • Helpdesk: telefonisch, email en LedenNet op de website.
 • Toegang tot activiteiten en diensten VNO-NCW.
 • Kortingen op beursdeelnames, abonnementen op tijdschriften relevant voor de branche.
 • ANP Perssupport voor het publiceren van persberichten op ANP en Twitter.
 • Gezamenlijke advertenties/ advertorials.
 • Geschillencommissie Arbodiensten.

Lees meer over de OVAL ledenservices