Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Het is niet altijd mogelijk om een aandoening of ziekte direct aan het werk of de arbeidsomstandigheden te koppelen. Bij ‘klassieke’ beroepsziekten – zoals kapperseczeem of asbestose – is er vaak wel een helder en causaal verband tussen de beroepsziekte en het werk.

Maar vaak kennen werkgebonden aandoeningen meerdere oorzaken. Denk hierbij aan slechthorendheid als gevolg van lawaai, of aan stress en andere psychische klachten. 

Dossieronderzoek

Daarom is het volgens OVAL zaak om beter in kaart te brengen wanneer bepaalde klachten worden veroorzaakt door arbeidsomstandigheden. OVAL pleit voor periodiek objectief onderzoek op basis van een goede steekproef – uiteraard met inachtneming van de privacy – van dossiers van arbodiensten. Zo wordt de feitelijke situatie rond beroepsziekten niet alleen op basis van meldingen door bedrijfsartsen, maar ook op basis van concrete dossiers in beeld gebracht.


Betere signalering en melding

Hoewel bedrijfsartsen een wettelijke plicht hebben om beroepsziekten te melden, gebeurt dit lang niet altijd. Dit komt volgens OVAL door de complexiteit van een goed onderbouwde melding. Zo is het voor een bedrijfsarts niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of en in hoeverre een ziekte of aandoening beroepsgerelateerd is. Daarnaast speelt mee dat de juridische consequenties van een melding niet altijd goed zijn te overzien. Een beroepsziektemelding kan bijvoorbeeld leiden tot een schadeclaim door een werknemer bij zijn werkgever. Veel beroepsziektemeldingen komen voort uit preventieve onderzoeken (PMO’s) en uit arbeidsomstandighedenspreekuren. Beiden hebben, nu en in de toekomst, een sleutelfunctie bij het signaleren én melden van beroepsziekten.

Voor meer informatie Themadossier Beroepsziekten

04/07/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter