Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Gemeenten krijgen de regie over de inburgering van nieuwkomers en oudkomers, en realiseren daarvoor bij voorkeur duale trajecten met taal en werk of taal en opleiding. Inkoop geschiedt bij publieke en private partijen op basis van resultaat, kwaliteit en prijs. 

De Algemene Rekenkamer heeft een kritisch rapport gepubliceerd over de resultaten van het nieuwe inburgeringsstelsel dan in 2013 in werking is getreden. De eigen verantwoordelijkheid als basis van het inburgeringsbeleid werkt onvoldoende in de praktijk. Het merendeel van de inburgeraars heeft ondersteuning nodig bij de start van een inburgeringstraject. Duale trajecten zijn nauwelijks gestimuleerd en er zijn belemmeringen in de toepassing ervan. Het huidige beleid stimuleert inburgeraars onvoldoende om op het hoogst haalbare niveau examen te doen. Tussen 2007 en 2012 zijn in publiek-private samenwerking zeer goede resultaten behaald in de inburgering. De gemeenten kochten, als professionele inkopers, trajecten in voor inburgeraars bij publieke en private opleiders. Daar waar mogelijk werden duale trajecten ingekocht, waarin taal en werk of taal en opleiding werden gecombineerd. Dit om zo snel mogelijk de kans op participatie te vergroten. Zo’n 60% van de trajecten werden ingekocht bij private aanbieders, vaak in de combinatie taal en werk. De gemeenten beoordeelden bij de inkoop de kwaliteit van de opleiders op basis van examenresultaten, prijs-kwaliteitverhouding en mogelijkheden tot maatwerk, bijvoorbeeld taallessen in de avonduren en het weekend. 

OVAL is dan ook groot voorstander voor het terugleggen van de regie riond inburgering bij de gemeenten, die veel beter dan de individuele inburgeraar in staat zijn om kwalitatief goede opleidingen in te kopen en de mogelijkheid hebben om taal en werk te combineren in duale trajecten. Het ministerie van SZW werkt op dit moment aan een wetsvoorstel. OVAL levert daaraan met partijen als NRTO, NUT en VNG een bijdrage. Voor meer informatie zie onze gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer en het pamflet ‘Geef regie inburgering terug aan gemeenten’.

Voor meer informatie Themadossier Inburgering

07/07/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Downloads en/of links

Klik op het bestand om deze te downloaden.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter