Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Uit het jobcoachonderzoek “Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach” bleek dat 60 procent van de arbeidsbeperkten een baan heeft na inzet van een jobcoach. Een van de in het oog springende bevindingen uit het onderzoek betrof ook het aantal keren dat betrokkenen te maken kregen met baanbeëindigingen en hoe het hen daarna verging. Dat baanverlies en langdurige werkloosheid aandachtspunten zijn in de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is niet nieuw. 

Het vervolgonderzoek dat nu start gaat dieper in op wat er gebeurd rondom baanbeëindigingen en hoe de dienstverlening kan worden verbeterd. Het doel van dit onderzoek is:

  • Achterhalen of er verbetermogelijkheden zijn in de dienstverlening die UWV-professionals en/of de door hen ingehuurde jobcoaches bieden aan Wajongers die te maken krijgen met(dreigende) baanbeëindigingen;
  • Vaststellen of er aanpassingen in wetgeving enerzijds en inrichting of uitvoering van de dienstverlening anderzijds nodig zijn om deze verbetermogelijkheden te realiseren.

Als brancheorganisatie ondersteunt OVAL ook dit onderzoek naar baanbeëindigingen van mensen die werken met een jobcoach. Sander Vastbinder heeft namens OVAL zitting in de begeleidingscommissie. 

Jobcoachorganisaties die lid zijn van OVAL kunnen een belangrijk bijdrage leveren aan het onderzoek. Er is inmiddels een steekproef getrokken van jobcoachorganisaties waarmee UWV zaken doet. Wij vragen jobcoachorganisaties die lid zijn van OVAL daar waar mogelijk hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. Zij kunnen hiervoor op korte termijn worden benaderd door hun contractdeskundige van het UWV.
 

11/02/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter