Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd die loopt van 2021 t/m 2025. De minister stelt voor de MDIEU 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren.

Met de maatwerkregeling MDIEU vult het kabinet een van de afspraken in uit het Pensioenakkoord (2019) met de sociale partners, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deze slag moet plaatsvinden op de werkvloer en in de bedrijfscultuur zelf.

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

Sectoranalyse
Op 1 februari 2021 om 09.00 uur opent het eerste aanvraagtijdvak voor het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse in het kader van de MDIEU. Vanaf deze datum kunnen sectorale samenwerkingsverbanden, die bestaan uit minimaal één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie, een subsidieaanvraag indienen voor het opstellen van een sectoranalyse. Elke sector kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de MDIEU in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van €20.000. Het aanvraagtijdvak sluit op vrijdag 26 februari 2021 om 17.00 uur en het subsidieplafond voor dit tijdvak voor sectoranalyses is gesteld op €2.000.000.

Activiteitenplan
Na een sectoranalyse kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van een activiteitenplan. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021. Er wordt subsidie verleend voor activiteiten die zijn opgenomen in een integraal activiteitenplan dat is gebaseerd op de sectoranalyse. Een subsidiabele activiteit heeft betrekking op een of meer van de onderstaande thema’s, met dien verstande dat een project niet enkel betrekking heeft op het thema, bedoeld onder e:

a. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;

b. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;

c. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;

d. het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;

e. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Verdere informatie omtrent deze regeling staan op de website van Uitvoering van beleid, onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

26/01/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter