Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

OVAL zet zich in voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer want: diversiteit verrijkt. Ook aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven is diversiteit van groot belang. Sinds 2022 is de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfer’ van kracht om de diversiteit binnen de besturen van beursgenoteerde te bevorderen. Binnen deze wet is onder andere opgenomen dat bedrijven transparant rapporteren over hun streefcijfers en hun behaalde doelen. De SER heeft eind januari de eerste cijfers van deze bedrijven gepubliceerd in de SER Dataverkenner.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Op 1 januari 2022 is de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ ingegaan. Deze wet is ontwikkeld om de man-vrouwverhouding in de (sub)top van het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Om stappen te kunnen zetten naar meer gelijkheid aan de top van de grote bedrijven is er een transparantieverplichting in de wet opgenomen. Deze verplichting houdt in dat 5.000 grote vennootschappen in Nederland worden verplicht om hun streefcijfers en behaalde resultaten rond man-vrouwverhouding te rapporteren aan de SER.

De SER dataverkenner

De SER heeft de rapportagedata van deze 5000 grote vennootschappen gebundeld en gepubliceerd in een online omgeving: de SER-dataverkenner. In deze digitale tool kan iedereen de cijfers van individuele bedrijven, sectoren en heel Nederland bekijken en vergelijken. Zo ontstaat er transparantie over de cijfers en kunnen bedrijven zich spiegelen aan elkaar en van elkaar leren.

Eerste positieve resultaten

Uit de cijfers van de SER Dataverkenner blijkt dat het percentage vrouwen in het bestuur van alle grote vennootschappen toenam tussen 2020 en 2022 van gemiddeld 13,8% naar 14,7%. In de Raden van Commissarissen (RvC) was de stijging groter: van gemiddeld 20,7% vrouwen in 2020 naar 26,2% eind 2022. Positief is dat de subtop eind 2022 nu al voor gemiddeld 26,3% bestaat uit vrouwen. Mooie cijfers, maar deze cijfers laten ook zien dat er nog grote stappen gezet kunnen worden. Belangrijk dus om hier ook in de komende jaren mee aan de slag te blijven gaan.

OVAL zet zich in voor meer diversiteit en inclusie

Ook OVAL zet zich in voor een meer divers en inclusief bedrijfsleven. Want een meer diverse en inclusieve werkvloer zorgt voor meer creativiteit, hogere werktevredenheid en beter presenterende teams. Benieuwd wat OVAL allemaal doet op het gebied van diversiteit en inclusie? Neem een kijkje op de Diversiteit & Inclusie-pagina.

14/02/2024

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter