Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

In Nederland hebben we een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid, met als vangnet de bijstand; ondersteuning voor wie (tijdelijk) niet zelf in de noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien. Sinds 2015 wordt dat vangnet geregeld in de huidige Participatiewet. Deze wet is net als haar voorgangers bedoeld om mensen die het tegenzit inkomensondersteuning te bieden via de bijstand en weer (gedeeltelijk) aan het werk te helpen. Daarbij geldt de Participatiewet sinds 2015 ook voor een nieuwe doelgroep: mensen met arbeidsbeperkingen die, eventueel met begeleiding, in staat zijn te werken.

De Participatiewet is door de jaren heen uit balans is geraakt. Vandaag presenteert minister Schouten het beleidsplan ‘Participatiewet in balans’. Hiermee wil ze de eerste stappen zetten om de balans weer terugbrengen door meer oog te hebben voor de mens achter de uitkering. Vertrouwen moet meer centraal komen te staan.  Minister Schouten wil daarbij toewerken naar een Participatiewet:

  1. die eenvoudiger is en een toereikend bestaansminimum biedt;
  2. die mensen passende ondersteuning biedt om mee te doen in de samenleving (werk of – wanneer en zolang arbeidsinschakeling (nog) niet haalbaar is - een andere vorm van participatie);
  3. met rechten en verplichtingen die zinvol en begrijpelijk zijn en nageleefd kunnen worden door iedere uitkeringsgerechtigde waarbij wanneer de situatie daar om vraagt proportioneel gesanctioneerd kan worden.

In het rapport ‘Participatiewet in balans’ zijn verschillende beleidsopties voor zowel de korte als de langere termijn opgenomen. Het volledige rapport en de Kamerbrief van minister Schouten is te lezen via het nieuwsbericht van het ministerie SZW.

In de factsheet Participatiewet vindt u een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet.

22/06/2022

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter