Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar welke re-integratiedienstverlening voor mensen met een arbeidsbeperking wordt ingekocht door UWV, voor wie en met welk resultaat. Op weg naar een evidence based vakgebied. 

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Kwaliteit van de dienstverlening staat voorop. Voor de begeleiding van mensen met een Wajong, WGA- en Ziektewetuitkering koopt het UWV dienstverlening op maat in bij re-integratiebedrijven. 

OVAL was betrokken bij dit onderzoek en lid van de begeleidingscommissie. Doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de activiteiten die re-integratiebedrijven uitvoeren om mensen werkfit te maken of naar werk te begeleiden. Het onderzoek maakt het mogelijk om stappen te zetten naar een vakgebied waar evidence based gewerkt wordt aan re-integratiedienstverlening. 

Ingekochte dienstverlening
Re-integratiebedrijven kunnen re-integratiediensten inzetten om mensen Werkfit te maken of Naar werk te begeleiden. Jaarlijks koopt UWV voor 17.000 à 18.000 mensen Werkfit dienstverlening in en voor 5000 à 6000 Naar werk dienstverlening. De re-integratiedienst Werkfit maken is gericht op mensen die beschikken over arbeidsvermogen, maar nog niet voldoende zijn toegerust om het werk te hervatten. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met samenwerken of erg gevoelig zijn voor stress. De re-integratiedienst Naar werk heeft tot doel om mensen die zijn toegerust om het werk te hervatten daadwerkelijk te plaatsen in werk en aan het werk te houden.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat ruim twee derde van de Werkfit-dienstverlening succesvol is beoordeeld. De rest is niet-succesvol of voortijdig beëindigd, omdat de belemmeringen van mensen ernstiger bleken dan gedacht. Ook een verslechtering van gezondheidssituatie of problemen in de privésituaties zijn voorkomende redenen. Een kwart van de mensen die de Werkfit-dienstverlening succesvol heeft afgerond, heeft op dat moment werk. Werkfit-dienstverlening is bedoeld als tussenstap om daarna via Naar werk-dienstverlening, of eigen begeleiding door UWV, naar werk te zoeken. Dat een kwart direct na de Werkfit-dienstverlening al werkt is volgens het onderzoek al verrassend veel. 

Bijna de helft van de Naar werk dienstverlening is succesvol afgerond. Dit betekent dat mensen binnen drie maanden na afronding van de dienstverlening werk hebben gevonden, dat tenminste drie maanden heeft geduurd. Van de groep die de dienstverlening Naar Werk niet-succesvol afrondde werkt 36% na een jaar alsnog. 

Aanknopingspunten voor verbeteringen
Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de inkoop van re-integratiedienstverlening te verbeteren. Zo kan beter onderbouwd worden waarom welke dienstverlening wordt ingezet en welk resultaat wordt verwacht. Hiervoor kan het proces dat de werkzoekende doorloopt beter worden vastgelegd, zowel door UWV als door re-integratiebedrijven.

Inmiddels zijn er al verbeteringen ingezet. Vorig jaar is UWV gestart met een methodische aanpak waarmee professionals van UWV de werkzoekende en de belemmeringen die hij of zij ervaart goed in beeld brengen. Ook werkt UWV aan het opstellen van een nieuw werkplan en eindrapportage, waarin de onderbouwing van de gemaakte keuzes centraal staat. Hierbij wordt OVAL betrokken. Op die manier geven we een impuls aan het onderbouwd en overdraagbaar werken.

Onderzoeksrapport ‘Wat kopen we in voor wie?’

Bron: OVAL
 

12/06/2020

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter